[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Töö ja puhkuse tasakaal

Selleks, et kaua tervena elada ja et jaksaks osakoormusega ka eakana edasi töötada, peab töö ja puhkus tasakaalus olema ja seda peaks alustama kohe, mitte tulevikus. Inimesed, kes tegelevad lisaks karjäärile pere ja hobidega ning võtavad puhkust, on vähem stressis ja tervemad. Seni on levinud pigem selline mudel, kus pensionini töötatakse suure koormusega, sageli läbipõlemise piiril, mille tulemuseks on kehva tervisega eakad, kes välja teenitud puhkust enam täielikult nautida ei jaksa, rääkimata osakoormusega edasi töötamisest. Mis oleks, kui alustaks tasakaalus elu juba varem, töötades osaajaga ja puhates regulaarselt? Näiteks: - Neljapäevane töönädal, mis jätaks rohkem vaba aega spordi, hobide ja laste jaoks. - Pikemale perioodile jaotatud vanemahüvitis, mis laseks väikeste laste vanematel osakoormusega edasi töötada ning pikendada seda aega, kus laps ei pea täiskoormusega lasteaias käima. - Väikeettevõtete maksusoodustused, et lihtsustada ise töökohti loovate ettevõtjate elu, kes alles alustavad oma äriga. - Osakoormusega töötamise toetamine, mis teeks võimalikuks selle, et näiteks noored lapsevanemad või ka pensionärid töötavad osaajaga. Kokkuvõtlikult on idee mõte selles, et mustvalge töö ja pensioni (või ka töö ja lapsehoolduspuhkuse) asemel võiks tuleviku Eestis olla süsteem, mis soosib töö ja puhkuse tasakaalu terve elu jooksul. Nii saaks kogu aeg natuke tööd teha ja ka natuke puhata, lapsi kasvatada ja tervisepordiks jääks ka aega. Tulemuseks oleks tervemad ja õnnelikumad inimesed ja mitte ainult vanas eas, vaid juba täna.

  1. Lisaks eeltoodule võiks valitsus ikkagi ratifitseerida EUROOPA sotsiaalhartas sisalduvate nõuete elluviimist.

  2. Ettevõtete maksusoodustuse ideed arutatakse kindlustatuse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/2caa9bd1-14dd-4a16-9bc8-0228edc91441

  3. Idee neljapäevasest töönädalast vajab oluliselt täpsemat mõjuanalüüsi, kui rahvakogu raames seda teha saab. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/0dfd980e-f747-4ada-8c85-4786ee5fc1b0

  4. Jagatud töökohtade ideed arutatakse eneseteostuse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/b47faf06-c763-4f3c-93a4-02c969496d89

  5. Mõjuhinnangut vanemahüvitise kasutamise osas pikema perioodi vältel ei koostatud, sest see ei ole uue eakuse rahvakogu prioriteet ning Vabariigi Valitsus on juba seda probleemi lahendamas.