[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Soodustused tervisehädasid ennetavatele teenustele ja tööeeskirjad

Soomes saavad erinevate ametiühingute liikmed aastas paki erinevaid sooduskuponge spaades, spordiklubides jne kasutamiseks. Me võiks aga edasi mõelda mingi innovaatilisema süsteemi suunas, et tööinimesel (olenemata hetkevanusest) oleks esiteks aega ja teiseks positiivset tõuget oma tervise peale mõtlemiseks. Näiteks võiks igale töötajale anda võimaluse võtta kord kuue kuu jooksul välja tervisepäev, mis veedetakse spaas, tervisekeskuses, spordiklubis, loodusmatkal vms. See oleks mõistagi koostöökoht eraettevõtjatega, kellele esitataks n.ö riiklik tellimus tervisepäeva teenustele. Eestis on juba omajagu ettevõtteid, kes pakuvad niisugust võimalust omadest vahenditest ja initisiatiivist, aga mõned töötaja tervisele pühendatud tunnid aastas võiks meie miljoniriigis luksuse asemel normaalsus olla. Tervisehädasid ennetavaid teenuseid võiks osaliselt või täielikult doteerida ka ametipõhiselt, näiteks sundasendis töötajad võiks pääseda soodsamalt massaaži. Või miks mitte ka sissetulekupõhiselt? Näiteks kui keskastme juht saab endale tõenäoliselt trenni lubada, siis hooldekodu töötaja, kes teeb iga päev füüsiliselt rasket tööd, ei lähe tihti just raha pärast tervisekeskusesse. Kogu jutu iva on siis n.ö populariseerida tervisehädade ENNETAMISE võimalusi ning neisse ka investeerida. Arvatavasti oleks juba see suureks abiks, kui need teenused oleks töötajatele kättesaadavamad, mitte isegi täitsa tasuta. Teine idee on riiklikult mõjutada erinevaid tervistkahjustavaid ja aegunud "tööeeskirju". Näiteks miks on paljudes Eesti ettevõtetes jätkuvalt norm, et klienditeenindaja (kelle palgaga on samuti terviseteenuste juurde raske pääseda) peab 8-... tundi seisma konstantselt püsti? Istuva ameti inimesi julgustatakse rohkem liikuma ja seisvat kontorit katsetama, aga inimeste seisma sundimine on samuti nende füüsisele suur koormus, mõttetu pealekauba. Kas ettevõtted tõesti kaotaks raha, kui näiteks tankla või kaupluse müüjal oleks leti taga tool, kus ta võiks ka kliendiga suhtlemise ajal istuda (nagu nt pangas)?

  1. Mõlemad ideed on Eestis juba osaliselt või täielikult rakendunud : Loe mõjuanalüüse siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/ea6cd3e2-69a6-4d02-9320-7425def1dac8 ja siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/b132931b-55ec-49e4-b649-01f0cf7c5cdc