[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Luua geriaatrite väljaõpe

Perearstidel on suur töökoormus ja vanemaealiste patsientide osakaal suureneb. Samal ajal ei ole perearstid saanud ettevalmistust tegelemiseks vanema ea spetsiifiliste haiguste ja probleemide. Seega tuleks kehtestada nõue luua tervisekeskustesse geriaatri vastuvõtt. Vanemaealistele spetsialiseerunud arstidele töökohtade loomine toob kaasa ka geriaatriate väljaõppe riikliku tellimuse. Spetsialistide kasutamine tõstab tervishoiusektori efektiivsust ning teenuse kvaliteeti, paraneb hooldusvaldkonna ja meditsiinivaldkonna vaheline koostöö. Vähenevad vanuse alusel diskrimineerimise juhtumite esinemine.

  1. Ideed arutatakse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/c69ba46f-12ae-4d07-8555-8b673c920145