[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Maksame omastehooldajatele õiglast palka, loome päevahoidusid, toetame omakseid hooldekodude tasumisel

Praegu saavad omastehooldajad osades valdades hooldustasu 15-40 eurot KUUS. Mõni vald maksab hooldaja sotsiaalmaksu ära, teised ei maksa. Viimastes peavad hooldajad käima tööl, kus makstakse sots.maks nende eest ära ja siis saad valla poolt need mõned eurod. Kui aga hoolduskoormus ei luba tööl käia, siis jääd ka valla poolt makstavast hooldustoetusest ilma. Seega ettepanek tuleviku tarbeks oleks: omastehooldajatele maksta palka. Tihti vajab hooldatav järelvalvet, hooldust 24/7/365, kus polegi võimalik tööl käia. Teine ettepanek oleks: luua päevahoidusid igasse valda, kuhu oleks võimalik vanur viia nagu lasteaeda, ise saaks tööl käia päeval ja õhtul vanur sealt ära tuua (kõik hooldatavad pole voodihaiged). Eakas oleks seal hooldatud, söödetud, saanud ka omavanustega suhelda, sest paljutel vanuritel on suhtlemispuudus. Kolmas ettepanek oleks: võimaldada omastel panna vanur vanadekodusse, mis laseks omastel tööl käia. Hooldekodu eest tasub vanur näiteks 90% oma pensionist (10% jääb taskurahaks) pluss omaksed mingi osa (see ei tohi olla üle mõistuse suur) ja riigi poolt ülejäänud. Või teine variant tasumiseks oleks: 90% vanuri pension, puuduva osa maksavad omaksed, millest riik kannab tagasi tulumaksu (nagu praegu pensioni kolmanda samba puhul). Ka see viimane variant oleks veidikenegi abiks. Olen hooldanud dementset ema 6 aastat ja antud hetkel on ta hooldekodus, seega tean, millest räägin.

  1. Ideed arutatakse tervise teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/c0c00606-35a9-41ce-a63f-121d9211ab9c