[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Tervislikkus

Inimesed sageli ei mõista tervislikkuse suurt pilti. Alkohol ja suitsetamine, ehk isetekitatud probleemid kannavad endas tagajärgi, millega on kimpus tervis, tervisesüsteem kui ka järgnevad põlvkonnad. Selleks, et inimesed nii haiged poleks, tuleb teha ära suur töö ennekõike harjumuste osas, ka liikumise ja toitumise osas. Et inimesed kauem töötada saaks ja suudaks, tuleb neid tervislikkusele suunata aastaid ja aastakümneid varem. Kuna seda ei saa sundida, ega peakski, on oluline teha korralikku teavitustööd pannes inimest mõistma, et hea tervis on puhas kasu inimesele endale. See on investeering. Võib-olla peaks töökohti käima pidevalt kontrollimas vastava fookusega asjatundjad, kes vaatavad üle töökohti, töötajate harjumusi ja annavad nõuandeid probleemide ennetuseks (vale tööasend, rohkem silmapause, venitused pärast füüsilise tööpäeva lõppu, sobiv tööriietus vms), sest probleemid kuhjuvad ajapikku ja kindlasti saaks nii mõndagi ennetada.

  1. Ideele ei koostatud mõjuhinnangut, kuna see ei olnud piisavalt konkreetne.