[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Puhas toit kogukonna aiandis

Probleemiks on pensionile jäänud korteris elavate inimeste sageli väga tubaseks ja väheliikuvaks jäämine, mille tulemusena võib tekkida suhtelmisvaegus ning esineda erinevad tervisemured. Samas võib inimestel olla tahtmist ja jõudu aiatööd teha. Ettepanek on rajada kogukonna aiad/aiandid, kus inimesed saaksid toimetada aedniku abilistena. Aiandis võiks olla ka (väli)köök inimestevahelise suhtlemise soodustamiseks. Võiks toimuda ka aiasaaduste müük linnarahvale. Aiandi asukoht peaks olema ühistranspordiga hästi ligipääsetavas kohas ning koordinaatoriks peaks olema kohalik omavalitsus. Tulemuseks on liikuv, kaaslastega suhtlev, puhast toitu kasvatav ja tarbiv eluga rahulolev inimene.

  1. Omavalitsuse ja/või kogukonna ellurakendatav idee. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/b7c604a5-73a4-41b0-91ba-1c814cc960b6