[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Vähendame keskealiste inimeste omastehoolduskoormust.

Küllalt sageli on keskealised inimesed sunnitud tööst loobuma seetõttu, et nende vanemad vajavad igapäevast abi toimetulekul. Hooldus- ja õendusabiteenused on eakatele, kellel on lapsed, tasulised ning paljudele peredele ülejõukäivad. Nii ongi tihti ainsaks väljapääsuks ühe pereliikme tööst loobumine, kuigi ta suudaks ja sooviks edasi töötada. Lahendusena on juba ammu arutatud võimalust koondada pikaajaliste hooldus(ravi)teenuste rahastamine ühte süsteemi (nimetame seda Hoolduskassaks), mis pakuks abivajajatele vajalikke teenuseid vastavalt objektiivselt hinnatud vajadustele, sõltumata sellest, kas tegemist on tervishoiu- või hoolekandeteenusega. Teenuste eest tasumine sõltuks hinnatud vajadustest, mitte laste või lapselaste olemasolust. Ühisest allikast rahastatud pikaajaline hooldus(ravi) süsteem võimaldab ka paremini valida sobivaimad teenused ning vältida kalliste tervishoiuteenuste asjatut kasutamist vaid seetõttu, et need on inimesele/tema perele tasuta või odavamad kui hoolekandeteenused. Aeg on kaua arutatud mõtted teoks teha!

  1. Ideed arutatakse tervise teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/38d26a15-e8db-42ec-933c-a0399aa88671