[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Jalgrattarajad linnadesse ja asulatesse

Aktiivne transport on töölkäivate inimeste jaoks ideaalne treeninguvõimalus, paraku on see jalgrattaradade puudumise tõttu maanteedel või kõnniteede osana tehtud väga raskeks, kui mitte eluohtlikuks. Taani ja Hollandi näitel - kui on olemas teed, siis neid kasutatakse ja massiliselt. Eestis on kliimatingimused muidugi teised, kuid märtsist novembrini saaks karastunud inimene rattaga tööl käia. Kuhu pole võimalik rajada eraldi rattateid, on võimalik ümber joonida sõiduteid ning lisada sõiduteedele piisava laiusega ja selgelt märgistatud jalgrattariba.

  1. Omavalitsuse ja/või kogukonna ellurakendatav idee. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/515590b1-1026-4450-8157-79f3e0020ee0