[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

6-tunnised tööpäevad / 4 päeva nädalas

Võimaldada teatud vanusest (nt 55), nooremate puhul aga kindla arstliku diagnoosiga, osalise töövõimetusega inimestele, omaste ametlikele hooldajatele, paljulapseliste perede vanematele jt raskemas olukorras inimestele 4-päevaseid töönädalaid või 6-tunniseid tööpäevi - kuidagi nii, et neile täistöötasu kätte jääks...

  1. Idee neljapäevasest töönädalast vajab oluliselt täpsemat mõjuanalüüsi, kui rahvakogu raames seda teha saab. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/0dfd980e-f747-4ada-8c85-4786ee5fc1b0