[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

3 terviseedenduslikku ideed

1. Tervisliku eluviisi nõustamise teenus (tugispetsialistide (dieediõed, füsioterapeudid jt) konsultatsioonid, grupitöö, interaktiivne internetipõhine harimine, üldtreeningrühmad terviseprobleemidega inimestele, ülekaalulistele) 2. Odava ligipääsu tagamine tervisekeskustesse, jõusaalidesse - nt kindlatel kellaaegadel ja piiratud perioodiks (3 kuud, 1 aasta vms) - taotlemine võimalik perearsti või eriarsti saatekirjaga 3. Ühiskondlike spordihoonete, ujulate ehitamine ning tagada väga odav sissepääsutasu - mitte ainult pensionäridele ja alaealistele, vaid ka just tööealistele.

  1. 1. idee on Eestis juba rakendunud. Loe mõjuanalüüsi siit:https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/de1d0c99-2bd7-483a-a4b4-3e4c8fdcce28 2. idee on Eestis juba rakendunud. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/982d08b9-b46d-4b19-a455-3b9115e61268 3. idee on omavalitsuse/kogukonna ellurakendatav. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/37d57367-22d6-40e4-88c0-0ece1ba29fbe