[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Liikumine muuta elunormiks

Katta Eesti tiheda kergliiklusvõrgustikuga. Ühendada asulate jalg- ja jalgrattateed maanteede-äärsete kergliiklusteedega, need omakorda RMK radade ja teedega ning rajada massiliselt juurde metsa- ja rannaradu. Igale poole peavad inimesed aastaringselt pääsema jalgsi või kergliiklusvahendiga, autode kasutamine peaks jääma erandiks, sest inimesed peavad igale poole saama ise liikudes. Kui inimesed liiguvad, püsivad nad kõrge eani tervena ja kõrge töövõimega. Vanematele ja vaegliikujatele luuakse massiliselt peatuskohti ja kergema läbitavusega teedelõike. Suurte automagistraalide väljaehitamine väiksematena annaks tiheda liikumisteede võrgustiku jaoks piisavalt ressursse.

  1. Idee esitati nii hilja, et sellele mõjuanalüüsi ei koostatud, kuid sarnaste ideede kohta võidb mõjuanalüüse lugeda siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/515590b1-1026-4450-8157-79f3e0020ee0 ja siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/396f0f95-e5ca-41ca-af33-460963ce6ba3