Lääneranna vallale

Valitsusasutuses

 1. Lääneranna vallale
  65 allkirja

  Korraldada Lääneranna vallas rahvaküsitlus hariduspoliitikaga seoses

  Kristjan Korsten
  65 allkirja

Järelkaja

 1. Lääneranna vallale
  432 allkirja

  Metsküla ja Virtsu koolid 6-klassilisteks vallakoolideks

  Kristjan Korsten
  432 allkirja
 2. Lääneranna vallale
  757 allkirja

  Umbusaldusavaldus Armand Reinmaale

  Monika Hale
  757 allkirja
 3. Lääneranna vallale
  189 allkirja

  Nõuame 9-klassilise põhihariduse andmise jätkamist Koonga Koolis!

  Koonga Kooli toetajaskond, Sandra Saul
  189 allkirja
 4. Lääneranna vallale
  228 allkirja

  Varbla kool 9 klassiliseks ja mitte ühtseks Lääneranna kooli osaks

  Monika Hale
  228 allkirja
 5. Lääneranna vallale
  808 allkirja

  Nõue säilitada Virtsu Kool 9-klassilisena!

  Virtsu Arenguselts MTÜ, Karin Madisson
  808 allkirja
 6. Lääneranna vallale
  184 allkirja

  Varbla kool 9 Klassiliseks

  Monika Hale
  184 allkirja
 7. Lääneranna vallale
  298 allkirja

  “Nõuame 9-klassilise põhihariduse andmise jätkamist Koonga Koolis!“

  Koonga Kooli toetajaskond, Eve Lember
  298 allkirja
 8. Lääneranna vallale
  208+ allkirja

  OLEME KOONGA KOOLI 6 - KLASSILISEKS MUUTMISE VASTU!

  Eve Lember
  208+ allkirja
 9. Lääneranna vallale
  538+ allkirja

  Virtsu põhikooli ja lasteaia säilitamine

  Virtsu kogukond, Karin Madisson
  538+ allkirja