Autor Urmas Ambur

Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele.

  1. 16.02.2017 Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine

    Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 152 Riigikogu juhatus otsustab: võtta menetlusse Urmas Amburi k.a 3. veebruaril algatatud kollektiivne pöördumine „Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele.“ ja edastada see menetlemiseks põhiseaduskomisjonile. Eiki Nestor Riigikogu esimees

  2. 10.03.2017 Eesti Kirikute Nõukogu kiri ülestõusmispühade 2. püha lisamisest riigipühade ja puhkepäevade loetellu

    Austatud Riigikogu põhiseaduskomisjon 16. veebruaril k.a võeti Riigikogu menetlusse kollektiivne pöördumine, millega tehti Riigikogule ettepanek muuta ülestõusmispühade 2. püha riigipühaks ja puhkepäevaks, täiendades vastavalt pühade ja tähtpäevade seadust. Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) avaldab sellele ettepanekule omapoolset toetust. Rõhutame asjaolu, mis on märgitud ka ülalnimetatud kollektiivse pöördumise põhjendustes, et Eesti elanikkonnast väga suur hulk on määratlenud endid kristlastena. Ülestõusmispühad on kristlaste jaoks olulisemaid pühi ning läbi ajaloo on ülestõusmispühadel olnud väga selge koht Eesti komberuumis. Kollektiivse pöördumise põhjendustes on esile toodud veel üks asjaolu, millele palume põhiseaduskomisjonil kindlasti tähelepanu pöörata – ülestõusmispühade 2. püha oli riigipühaks Eesti Vabariigis ka enne II maailmasõda. Euroopa Liidu lepingu preambuli alguses on tehtud selge viide Euroopa religioossele pärandile. Me leiame, et nii Eesti kui laiemalt Euroopa ajaloolised ja religioossed juured, millega seonduvalt juhime tähelepanu ka reformatsiooni 500. aastapäeva ülemaailmsele meenutamisele käesoleval aastal, saaksid olla kaalukaks põhjenduseks ülestõusmispühade suuremaks esiletõstmiseks Eesti ühiskonnas ja õigusruumis. Kinnitame EKNi poolset valmisolekut osaleda oma esindaja kaudu põhiseaduskomisjonis toimuval arutelul, kus ülalnimetatud kollektiivset pöördumist käsitletakse. Lugupidamisega Peapiiskop emeeritus Andres Põder Eesti Kirikute Nõukogu president https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/66e93a84-e34f-4ed3-b2ee-1de812fd9634

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?