From: Eesti Arstide Liit <arstideliit@arstideliit.ee>
Date: 25. November 2019 at 16:48:31 EET
To: Sotsiaalkomisjon <Sotsiaalkomisjon@riigikogu.ee>, "tanel.kiik@sm.ee" <tanel.kiik@sm.ee>, "info@sm.ee" <info@sm.ee>, "info@haigekassa.ee" <info@haigekassa.ee>, "riigikantselei@riigikantselei.ee" <riigikantselei@riigikantselei.ee>, "kesk@terviseamet.ee" <kesk@terviseamet.ee>, "tai@tai.ee" <tai@tai.ee>
Subject: Eesti Arstide Liidu üldkogu avaldus
Reply-To: <arstideliit@arstideliit.ee> 

Eesti Arstide Liidu üldkogu avaldus

Selle heaks, et elaksime tervena kauem, saab pingutada iga inimene ja kogu riik. Kõik poliitilised otsused peavad soodustama rahva tervise paranemist. Rahvatervist puudutavate otsuste tegemisel tuleb arvestada arstide arvamust.

Eelmisel aastal langes alkoholitarbimine Eestis viimase kümnendi madalaimale tasemele ja meie riik pälvis alkoholikahjusid vähendavate piirangute eest rahvusvaheliste organisatsioonide tunnustuse. Oleme valmis toetama kõiki poliitilisi otsuseid, mis aitavad vähendada alkoholikahjusid Eestis.

Teame, et kanepitarvitajad haigestuvad sagedamini psüühikahäiretesse ja järjest populaarsemaks muutuvad just noorte seas e-sigaretid. Samal ajal arutab Riigikogu tõsimeeli kanepi legaliseerimist ja piirangute vähendamist e-sigarettidele. Meelemürgid põhjustavad ja süvendavad vaimse tervise häireid, need mõjutavad ka füüsilist tervist ning on suureks koormuseks kogu ühiskonnale. Meelemürkidest põhjustatud haiguste raviks kulub palju arstide tööaega ja ravikindlustuse raha, seetõttu on igati asjakohane suunata alkoholi- ja tubakaaktsiis otse haigekassa eelarvesse. Psühhiaatrilise abi pikkade järjekordade lühendamiseks on vaja nii lisaraha kui töökorralduse muudatusi.

Patsientide võimalused õigel ajal vajalikku ravi saada ei tohi sõltuda nende elukohast. Nii perearsti- kui ka eriarstiabi peavad olema kättesaadavad kõikidele Eesti inimestele. Väljaspool Tallinna ja Tartut süveneb pere- ja eriarstide puudus. Eesti tervishoius on vaja läbimõeldud regionaalpoliitikat. Arstidele ja teistele tervishoiutöötajatele on vaja luua terviklik regionaalpoliitiline motivatsioonipakett, mida rahastatakse riigieelarvest.

 

Tartus, 23.11.2019

Eesti Arstide Liit