Eesti vajab kanepireformi! Эстония нуждается в реформе конопли!

Oskar Lesment,

Kommentaarid

Лицензия

Добавте пожалуйста пункт , который позврлял бы приобретать лицензию на продажу и культивацию марихуанны исключительно для лиц являющимся гражданами эстонии на протяжении 5 и более лет. Для избежания пояаления лишней конкуренции со стороны иностранных инвесторов на рынке эстонии. Пусть деньги заработанные на продаже марихуанны действительно будут принадлежать Людям живущим в этой стране!

  1. Tere! Väga hea ettepanek! kahjuks ei ole seda võimalik lisada rahvaalgatuse teksti juurde, kuna peale allkirjade kogumise algust ei saa teksti muuta. Samas, see tekst läheb arutlemisele koos kommentaaridega ehk teie soov jõuab arutelulauale niikuinii.