Riigikogu valimiste e-hääletuse tulemuste avalikustamine

Indrek Salumäe,

Kommentaarid

Hobijuristidele

Soovite rikkuda põhiseadust, mille järgi riigikogu valimiste hääletus peab olema salajane. Kas te ikka ise saate aru, mida te tahate?

  1. Tere. Palun loe nõuet formaadis mis ühtib Põhiseaduses kirjeldatud valimiskorra reeglite ja põhimõtetega. On võimalik lahendada avalikustamine privaatsusenõuet rikkumata. Iga valija peab saama isiklikult minimaalselt kinnitada või ümber lükata iseenda antud hääle ja registrisse salvestunud hääle vastavust või mittevastavust. See annab vigade ja mittevastavuste leidmise puhul võimaluse seada õigustatult e-valimiste tulemused kahtluse alla ja kinnitada tulemuste tühisust. Lisaks lubab Põhiseadus luua komisjone häältega tutvumiseks mis neid saavad kas kinnitada või ümber lükata. Või mõne teadustöö raames kasutada. Näiteks nagu hooldekodude elanike valimisaktiivsus ja e-valimistel osalemine aasta 2023a. Riigikogu valimistel ja võrrelda seda inimeste oskustega iseseisvalt arvutit kasutada või tervisliku seisundiga üldse osaleda valimistel mistahes kujul. Tänan teid teie panuse eest arutelusse.

  2. If someone has to verify his E-Vote in person why should the person E-Vote at all? Your claims make somehow no sense.