Riigikogu valimiste e-hääletuse tulemuste avalikustamine

Indrek Salumäe,

Kommentaarid

valimiste usaldusväärsus

Kui me ei saa valimisi usaldada, siis mis usaldus saab meil olla riigi juhtorganite vastu. Kui E hääled oleksid kontrollitavad ja kõik oleks õige, siis on nii, rahvas on otsuse langetanud. Praegu ma seda nii ei näe. See, et E hääled on ebausaldusväärsed on tõsine probleem. Kui E-hääletamist ei soovita kaotada ja neid hääli ei saa kontrollida on tegemist väga tõsise kuriteoga, ja seda peaks juba arutama kohus. On potensiaalne oht riigipöördeks. Kui kohtusüsteemid ei võta asja arutusse, kas siis kohtusüsteem on legitiimne? See tundub veel suurem probleem. Kas siis tavainimesel on olemas üleüldse õiguslik kaitse? Kui see nii, on siis mis riigis me elame? Ma ei saa öelda, et E-hääled on valed, aga ma ei saa ka öelda et nad on õiged. Puudub igasugune kontroll. Puudub igasugune usaldus selle suhtes.