Riigikogu valimiste e-hääletuse tulemuste avalikustamine

Indrek Salumäe,

Kommentaarid

RE: Geily Bukin

Nõudes formaat ei sisalda Põhiseaduse vastaseid nõudeid. Ei saa nõuda midagi mille välistab Põhiseadus. Põhiseaduses on välja toodud variandid mis võimaldavad avalikustamist teadustööde ja komisjonide kasutuseks - kes saavad hinnata tulemuste vastavust/mittevastavust ja tuua välja kaalutletud otsuse tulemuste õigsuse kohta. Selleks, et seda saaks teha on vaja, et need tulemused oleksid selleks kättesaadavad. See meetod ei sisalda nimede/valikute avalikustamist kuid annab võimaluse anomaaliate ja vigade leidmiseks. Lisaks peab olema igal inimesel endal võimalus süsteemis salvestunud e-hääle kontrolliks. Kui inimene ise teab, et valis näiteks Isamaa - ja sisse logides (samade ID kaardi andmetega mis valides) - annab tulemus nt: Eesti 200 - siis saab isik iseseisvalt kinnitada e-valimiste mitteõigsust ja tulemus on tervikuna tühine. Ei aktsepteeri nõudele positiivselt mitte vastamist otsitud vabandustega kus see "ei ole võimalik" - kuna Põhiseaduses on piisavalt ruumi mis tagab võimalused selliste tingimuste loomiseks, kus valimistulemusi saab kontrolliks Põhiseaduslikult korrektselt avalikustada. Valimisjaoskonnas fikseeritakse Valijate arv. Isikuttõendava dokumendi number. Valija nimi ja jaoskonnast väljub korrektne põhiseaduslik tulemus kus valijate hääled jagunevad (rikkumata sedelite osas) 100% ulatuses vastavalt häälte jaotustele õigetele kandidaatidele ja kujuneb täpne erakondade valituse osakaal ja %. Valimissedelil ei ole viidet konkreetsele valijale ja häält ei saa valimiste järel siduda ühegi valijaga. Kui valimisjaoskond teeb oma tööd korrektselt ja jaoskonna valimiskasti sisu on kogu valimiste perioodi jooksul valve all ja puutumatu kuni häälte lõpliku lugemise ja edastamiseni - on Valimised Põhiseaduslikud ja korrektsed ja täiesti Must/Valged ja arusaadavad kõigile. Võimalik on veel valimiskasti asukoht valimiste ajal jäädvustada videosalvestusele ja tõendada tagantjärgi valimisjaoskonna töö korrektsust ja tulemuste õigsust. E-valimised aga sisaldavad lisaks hallatavale süsteemile kus valimised aset leiavad erinevaid ühendusi kõrvaliste teguritega. "valimiskast" ja valimistulemused on potensiaalselt mõjutatavad: 1) Süsteemi haldaja poolt 2) Süsteemi uuenduste poolt 3) Arvutites jooksvate programmide poolt 4) Programmide / Brauserite versioonide ebakõlade ja mitteühildumiste poolt. 5) Tarkvara kirjutajatele teadaolevate tarkvara "tagauste" poolt. Lisaks sellele on ebakõla hääle privaatsuse osas ennekõike E-valimiste osas sest protsessis osaleb valija otseselt läbi oma isikliku arvuti/telefoni. Läbi kindla IP aadressi, Oma lepingulise teenusepakkuja interneti kaudu ja kasutab selleks oma isiklikke kaardirakendusi ja paroole. Kõik see riistvara on pidevalt ühenduses internetiga ja potensiaalselt suures mahus täis pahavara ja sinu enda lubatud "küpsiseid" mis salvestavad kõikvõimalikke paroole ja salasõnu ja koguvad sinu kohta andmeid ja edastavad neid (sinu enda loal) ka teistele teenusepakkujatele. Turvaline ? Läbinähtav?