Riigikogu valimiste e-hääletuse tulemuste avalikustamine

Indrek Salumäe,

Kommentaarid

Põhiseaduses ei ole sõnagi ei eelvalimistest ega ka e- valimistest.

Nii mitmedki IT valdkonna inimesed on väljendanud selgesõnaliselt, et praegune, Põhiseadust eirav valimiskord võib olla manipuleeritav nende poolt, kellel on juurdepääs infosüsteemidele. Manipulatsioonide tulemisena võivad meie seadusandlikusse esinduskogusse pääseda isikud, kelle isiklikud ambitsioonid ja poliitilised vaated ei teeni eesti rahva huve ega kindlusta Põhiseaduses fikseeritud riiklikke eesmärke. Sellise võimaliku olukorra tekkimiseks ja häältega manipuleerimise otseseks vältimiseks tuleks lähtuda konkreetsest valimiskorrast, mis on täpselt Põhiseaduses fikseeritud.

  1. Leila, sul on õigus!

  2. Leila, sul on õigus!

  3. Tõesti ei ole. Samas ütleb põhiseadus, et Riigikogu valimise korra sätestab Riigikogu valimise seadus. Ja Riigikogu valimise seaduse 7. peatükk ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE.