Petitsioon perekonnaseaduse mittemuutmiseks

Peidetud,

Kommentaarid

Eesti abielude sõlmimine on formaalsus, mis tagab mõlemale partnerile seaduslikud õigused ja hüved

Kuna Eestis on usuvabadus, siis abielu mõistet ei saa defineerida selle järgi, mis on kirjas piiblis. Kui keegi defineerib abielu mõistet vastavalt piiblile, siis on tegemist Eestis põhiseaduse rikkumisega. Põhiseadus § 40. Igaühel on südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus. Kuulumine kirikutesse ja usuühingutesse on vaba. Riigikirikut ei ole. Igaühel on vabadus nii üksinda kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust.