Открытые выборы - легализация честного голосования - запись выборов в гражданском портале X-Road Eesti.ee!

Margus Meigo,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Eesti keelesVene keeles (tõlge)Inglise keeles (tõlge)

Здравствуйте, почтенный эстонский народ! Наш план прост и рассказ тот же, что и в эпоху кроны - результаты выборов должны быть сохранены так, чтобы они были доступны людям в нашем государственном портале, Я надеюсь, мы понимаем многоаспектную большую выгоду от этого для прав человека, честности и возможностей построения доверия к народу, вытекающих из этого. Я перечислю здесь первые:

 1. Человек получает уверенность, что его голос действительно подсчитан и проверяем
 2. Нет необходимости проводить исследования Статистического департамента, потому что есть прямое реальное знание.
 3. Память и история голосования человека защищены и доказаны как для себя, так и для других.
 4. У нас есть вся технология для этого, и выборы станут значительно дешевле.
 5. Не было бы нужды в каких-либо аудитах и контроле с сомнительными результатами.
 6. Человек может сам выбирать свои голоса, оставляя их секретными, полуоткрытыми или полностью открытыми.
 7. Голоса можно было бы распечатать на разных уровнях конфиденциальности и проверяемости.
 8. Подсчет и проверка голосов были бы немедленными и полными, правдивыми и безошибочными.

Дополнительные замечания: https://justpaste.it/Otkrytye_vybory

Маргус Мейго 16 ноября 2023 года, Võidula

Kommentaarid

 1. 16.11.2023 - täiendan veel sõnastust, oodake!

  Algatus on korrastamisel Hetkel kogume ka teie arvamusi ja teadmisi - millised on lisa võimalikud kasutegurid Avatud Hääletamiste/Valimiste korral. Ja veelkord meeles pidada - avatus on sümboolne millest räägime mitte sunduslik kuid tehnoloogiliselt alati kergelt tõestatav()- igal inimesel on endal võimalik valida, kas ta teeb end avalikuks, või millegi tõttu varjab kas osaliselt või täielikult ning kui avatud ta on kellele mis moodusel. Hetke ajutine valimiskord on valimiste eksisteerimise võimalikuse aluseks võtnud, et need tohivad ainult eksisteerida salajaselt ehk mitte avatult Seega kogume teie arvamused ka oma pastepin-ni: https://justpaste.it/OpenVoting_why

  1. Ei ole veel saanud õigesti täiendada, lihtsalt pole kirjakeele oskust. Pole harjunud välja mõtlema asju mida pole vaja selleks, et teha seda mis on ilmselgelt vaja ja hea. Vabandused. Ehk järgmine aasta uuesti, aga hääletame sellegi poolest ja kes on ametlikult Väga avalikult selle poolt (miks mitte, ka need kes vastu). Palun vastake siinseid juhiseid järgnevalt pikemalt, et saaksime kontakti hoida ja edasi arendada seda mõtet: https://ec.europa.eu/eusurvey/OpenVoting/

 2. Põhiseadus

  Siis tuleb muuta põhiseadust, seal on kirjas, et peab olema salajane sõltumata sellest, kas keegi soovib oma häält avalikustada või mitte. Muidu igati väärt ettepanek

  1. Täiesti õige Anti! Põhiseaduse muutmise õigus Eestis on nagu enamiku muude seaduste puhul - eestlastel on see riigisiseselt põhiseaduse enda toel veel kergesti lubatud: XV Põhiseaduse muutmine/täiustamine: Põhiseadust saab muuta rahvahääletusel; Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt; Riigikogu poolt kiireloomulisena. https://www.eesti.ee/et/eesti-vabariik/pohiseadus/xv-pohiseaduse-muutmine Põhiseadust saab muuta ainult rahvahääletusega: https://pohiseadus.ee/sisu/3648 Kuigi meie ainulaadse e-riigi X-tee eripära tõttu ei pea me palju täiustama, kui üldse - sest see tehnoloogia sisaldab nii tugevat privaatsust kui tõestatavat rikkumatut avalikku ausust üheskoos, kui teda õigesti kasutada tahetakse, on mõlemad nõuded korraga täidetud. Hääletuse hetkel on hääl salajane, kuid inimesel on hiljem LUBATUD tõestada, kelle poolt ta päriselt hääletas, tõestatavamal moel kui mobiiliga sedeli või ekraani pildistamine. Samas on väga raske võõral või riigil andmeid näha ilma inimese loata. - kuigi ma ise viimasest punktist niiväga ei hooli, sest miks ma oma riigis häbenema peaks kelle poolt hääletan kui ma siin just riigivastase mõjutusagendina ei tööta kes samal ajal sooviks südamesoojuslikult oma "parteile" sala-hääle edasi anda. Kuid kuna see salajase hääletamise nõue on juba Staalini ja muude vallutus impeeriumite poolt enne teda sügavalt juriidikasse ja inimeste haridusse sisustatud, siis ma selles osas palju vaidlema ei hakka Kirjutan sellest aga peagi pikemalt ja kerge moepärase populistliku toniga, siin: https://justpaste.it/Pohiseadus_Pohioigus

Olen lugenud läbi algatuse "Открытые выборы - легализация честного голосования - запись выборов в гражданском портале X-Road Eesti.ee!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
NimiIsikukoodAllkiri