Avatud Valimised - Eesti.ee portaali häälte salvestus taastamaks usalduse valimiste osas.

Margus Meigo,

Kommentaarid

16.11.2023 - täiendan veel sõnastust, oodake!

Algatus on korrastamisel Hetkel kogume ka teie arvamusi ja teadmisi - millised on lisa võimalikud kasutegurid Avatud Hääletamiste/Valimiste korral. Ja veelkord meeles pidada - avatus on sümboolne millest räägime mitte sunduslik kuid tehnoloogiliselt alati kergelt tõestatav()- igal inimesel on endal võimalik valida, kas ta teeb end avalikuks, või millegi tõttu varjab kas osaliselt või täielikult ning kui avatud ta on kellele mis moodusel. Hetke ajutine valimiskord on valimiste eksisteerimise võimalikuse aluseks võtnud, et need tohivad ainult eksisteerida salajaselt ehk mitte avatult Seega kogume teie arvamused ka oma pastepin-ni: https://justpaste.it/OpenVoting_why

  1. Ei ole veel saanud õigesti täiendada, lihtsalt pole kirjakeele oskust. Pole harjunud välja mõtlema asju mida pole vaja selleks, et teha seda mis on ilmselgelt vaja ja hea. Vabandused. Ehk järgmine aasta uuesti, aga hääletame sellegi poolest ja kes on ametlikult Väga avalikult selle poolt (miks mitte, ka need kes vastu). Palun vastake siinseid juhiseid järgnevalt pikemalt, et saaksime kontakti hoida ja edasi arendada seda mõtet: https://ec.europa.eu/eusurvey/OpenVoting/