Avatud Valimised - Eesti.ee portaali häälte salvestus taastamaks usalduse valimiste osas.

Margus Meigo,

Kommentaarid

Põhiseadus

Siis tuleb muuta põhiseadust, seal on kirjas, et peab olema salajane sõltumata sellest, kas keegi soovib oma häält avalikustada või mitte. Muidu igati väärt ettepanek

  1. Täiesti õige Anti! Põhiseaduse muutmise õigus Eestis on nagu enamiku muude seaduste puhul - eestlastel on see riigisiseselt põhiseaduse enda toel veel kergesti lubatud: XV Põhiseaduse muutmine/täiustamine: Põhiseadust saab muuta rahvahääletusel; Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt; Riigikogu poolt kiireloomulisena. https://www.eesti.ee/et/eesti-vabariik/pohiseadus/xv-pohiseaduse-muutmine Põhiseadust saab muuta ainult rahvahääletusega: https://pohiseadus.ee/sisu/3648 Kuigi meie ainulaadse e-riigi X-tee eripära tõttu ei pea me palju täiustama, kui üldse - sest see tehnoloogia sisaldab nii tugevat privaatsust kui tõestatavat rikkumatut avalikku ausust üheskoos, kui teda õigesti kasutada tahetakse, on mõlemad nõuded korraga täidetud. Hääletuse hetkel on hääl salajane, kuid inimesel on hiljem LUBATUD tõestada, kelle poolt ta päriselt hääletas, tõestatavamal moel kui mobiiliga sedeli või ekraani pildistamine. Samas on väga raske võõral või riigil andmeid näha ilma inimese loata. - kuigi ma ise viimasest punktist niiväga ei hooli, sest miks ma oma riigis häbenema peaks kelle poolt hääletan kui ma siin just riigivastase mõjutusagendina ei tööta kes samal ajal sooviks südamesoojuslikult oma "parteile" sala-hääle edasi anda. Kuid kuna see salajase hääletamise nõue on juba Staalini ja muude vallutus impeeriumite poolt enne teda sügavalt juriidikasse ja inimeste haridusse sisustatud, siis ma selles osas palju vaidlema ei hakka Kirjutan sellest aga peagi pikemalt ja kerge moepärase populistliku toniga, siin: https://justpaste.it/Pohiseadus_Pohioigus