Tallinnale

Nõuame bussiliini nr. 5 säilimist Pirita-Kose asumis endisel marsruudil

Mihkel Tüür,

Kommentaarid

Mõned mõtted veel...

Tere! Suur tänu algatuse eestvedajatele. Lugedes praegust versiooni jääb silma rõhuasetus liini ajaloolisele rollile ja erivajadustega lastele mõeldud koolile ja sellele juurdepääsule. Samas oleks oluline ka märkida, et asum on oluliselt kasvanud korrusmajade jt uusarenduste näol. Siin on palju vanemaid elanikke, kel ühistransport on eluliselt vajalik, ja samuti on ka palju noori peresid väikeste lastega (uusarendustes, mille valikul oli oluliseks argumendiks toimiv ühendus linnaga). Seega nõudlus ühistranspordi järele pigem kasvab järgmistel aastatel - koolid, huviringid jne. Ja selles valguses ei ole nr 6 bussiliin marginaalne, vaid täidab teist olulist vajadust, milleks on jõudmine kooli, turule, Pirita keskusse, jm. Samas ei ole nr 6 ilmselgelt alternatiiv kesklinnaühendusele. Mitte kuidagi ei ole põhjendatud toimiva ja eluliselt vajaliku ühenduse lõhkumine.