Tallinnale

Nõuame bussiliini nr. 5 säilimist Pirita-Kose asumis endisel marsruudil

Mihkel Tüür,

Kommentaarid

Uus redaktsioon

Parandasime teksti vastavalt laekunud kommentaaridele. Suur tänu Piret Viiresele teksti redigeerimise ja õigekeelsuskontrolli eest!!!!!

  1. Tekstis puuduvad veel liinid mis sõidavad Priislest: 9; 29; 31; 51.

  2. 13 liin on üleliigne, see Priislest ei sõida.