Tallinnale

Nõuame bussiliini nr. 5 säilimist Pirita-Kose asumis endisel marsruudil

Mihkel Tüür,

Kommentaarid

Kellele veel lisaks adresseerida pöördumine

Pirita Linnaosa Valitsusel puudub õigus midagi otsustada ja mõjutada, tegelikke otsuseid teeb Tallinna Linnavalitsus selliselt, nagu paremaks peab. Ja seda otsust me juba teame. Tuleks pöörduda lisaks ka valitsuse poole, nt õiguskantsleri poole laste ja vanurite liikumisvõimaluste halvenemise osas jms..