Otsustada abielu tulevik referendumil

Märt Põder,

Kommentaarid

Abielu môiste pole raketiteadus.

Abielu ja kooselu (vabaabielu) on sisuliselt môistelt samad, üks on riiklikult reguleeritud, teine mitte, kokku saavad kaks eri soost inimest sooviga minna elus külg kûlje kôrval koos edasi, reeglina sooviga luua perekond endale ja oma lastele (lapsele) / kasulastele (kasulapsele) , nii lihtne see ongi ja arusaadav igale kooselu ikka jôudnud haritud inimesele ja just esmatähtis koos vôi abielus on vastutus laste ees, tagades neile eluterve, turvaline ja sobilik kasvukeskkond sirgumaks täisväärtuslikuks elu adekvaatselt hindavaks inimeseks ühiskonnas tervikuna läbi ema ja isa eeskuju ja armastuse, mida ei saa pakkuda lapse sirgumise juures ainult kaks ema vôi kaks isa lapse kasvatajatena, ka ema ja isa lahutuse korral peab lapsele jääma ôigus kohtuda lahus elava bioloogilise vanemaga soovi korral igal ajal ja talle peab olema tagatud nii sôna kui otsustus vabadus.