Iga laps on oluline!

Teele Jõks,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
12176 allkirja kogutud
ALLKIRJASTA

Riigikokku saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)

5. märtsil 2023 valitud Riigikogule

Austatud Riigikogu!

Meie, allakirjutanud, oleme seisukohal, et iga laps on oluline.

Seetõttu ei nõustu me praegu kehtiva laste ja perede riikliku toetamise korraga.

Nõuame lastele ja peredele suunatud toetuste muutmist proportsionaalseks ja õiglaseks.

1. jaanuarist 2023 on ühe lapsega pere riiklik toetus 80 € kuus, kahe lapsega perel on see 160 € kuus ja kolme lapsega perel 910 € kuus.

See teeb kahelapselise pere ja kolmelapselise pere, mille suuruse vahe on üks laps, igakuise toetuse vaheks 750 €, mis on rohkem kui miinimumpalga jagu. Vahe ühe lapse kohta on aga ligi 3,8-kordne (80 € ja 303 €). Selline vahetegemine laste ja perede vahel on ebaõiglane.

Samuti on ebaõiglane, et ühelapselise pere terve aasta toetus (960 €) on peaaegu võrdne kolmelapselise pere ühe kuu toetusega (910 €). Perede suuruse vahe on kaks last, aga toetuse vahe on rohkem kui 11-kordne.

Nõuame Riigikogult viivitamatut tegutsemist, et ühtlustada ja teha õiglaseks toetused erineva suurusega peredele.

Juhime tähelepanu, et ainuüksi esimese ja teise lapse toetuse võrdsustamine kolmanda lapse lapsetoetusega sajale eurole ei tähendaks ühtlustamist ega õiglaseks muutmist, kuna proportsioonid toetustes sellest märkimisväärselt ei paraneks.

Ei ole tähtis, kuidas toetust nimetatakse – on see lapsetoetus või peretoetus. Kui toetust makstakse lapsevanemale laste arvu alusel, on see mõeldud laste kasvatamise ja ülalpidamise toetamiseks. Oleme nõus, et suuremad pered vajavad suuremat riiklikku toetust kui väiksemad pered, kuid me ei nõustu praeguse olukorraga, kus seadusega on tõmmatud terav joon riigi seisukohast rohkem ja vähem väärtuslike laste vahele.

Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul sätestab, et meie riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Riigi üheks alusväärtuseks olevat õigluse põhimõtet ei tohi hüljata ka laste ja perede toetamisel.

Riiklikud toetused peavad olema proportsionaalsed ja õiglased, sest iga laps on oluline!

Õiglase Riigi Nimel

12176 allkirja kogutud

Riigikokku saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16aastane Eesti alaline elanik ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga.

Kommentaarid

 1. Iga laps on oluline

  Annan igaks juhuks märku, et kui see algatus muutust ei too, siis üritan samuti kuhugi pöörduda, kohtusse näiteks. Olen kolmelapseline, aga vanim toetuse east väljas. Ja ei rakendu see proportionaalselt kahanev tore toetus mulle (et siis kahe lapse eest saaks edasi). Kolme lapse toetuse saamiseks peavad need olema ka õigete vanusevahedega. Kui vahe on 9a, siis minu 3 last ei ole sama toetust väärt, kui need kolmelapselised, kelle vanim on 18-19a. Minu meelest veel eriline ebaõiglus.

  1. Põhimõte "Iga laps on oluline" on Erakonna Eestimaa Rohelised valimisprogrammis

   EER programm neiks valimistes sisaldab muuhulgas: 7.1. PEREHÜVITISED, ELATISRAHA JA TOETUSED 1. Väärtustame kõiki lapsi võrdselt ja tagame kõigile väärika toimetuleku. Lapsetoetuse suurus ei peaks sõltuma lapse sündimise järjekorrast. vt. https://rohelised.ee/programm/

   1. Toetasin, aga algatusest puudub konkreetne positiivne ettepanek

    Ettepanek sai minult küll toetusallkirja, kuid kahjuks on algatajate ainus sõnum, et praegusel kujul peretoetused on ebaõiglased ning et riiklikud toetused peavad olema "proportsionaalsed ja õiglased", sest iga laps on oluline. Samas ei selgu, missugune siis näeks algatajate sõnul välja proportsionaalne ja õiglane perehüvitiste süsteem. Õnneks oskan seda öelda mina. Minu ettepanek (mida rohelised kahjuks ei jõudnud oma programmis kajastamiseks läbi arutada) on loobuda perehüvitiste senisest mõttetust liigirikkusest ning kehtestada üks ja ainus lapsetoetus suuruses, mis katab keskmised standardkulud ühe lapse kohta. Pärast uut indekseerimist on see tõenäoliselt suurusjärgus 500 eurot (seni 418,40). Et asi selgem oleks - kahele lapsele makstakse siis lapsetoetust kokku 1000 eurot kuus, kolmele 1500 jne. Selle hinnaks võib olla uus solidaarsusmaks üksikisikutele - 8% kogu tulult või ca 12% sellelt tuluosalt, mis ületab tulumaksuvaba osa (tänavu 654 eurot kuus). Eesmärk on aga oma hinda väärt. Kui Eesti on huvitatud sündimuse kasvust taastetasemele, peab iga lapse väärikas toimetulek olema tagatud. Alternatiivne, vähem radikaalne tee võimalus oleks ühe ja ainsa lapsetoetuse suuruseks kehtestada esialgu 300 eurot kuus, mis tähendab, et kolmelapselise pere toetus jääb samale tasemele nagu praegu. See on kaetav 3,3% solidaarsusmaksuga kogu tulult või ca 5% sellest tuluosast, millelt võetakse tulumaksu. Mida tähendab, et hinnaks VÕIB olla selline maks? See tähendab, et sellist maksu ei pruugi tingimata tulla, sest pole sugugi võimatu, et leitakse veelgi võimalusi seniste kulude kärpimiseks hinnaguliselt kuni 1,23 miljardi euro ulatuses. (500 euro stsenaariumi korral) Igal juhul peaks uus, üks ja ainus lapsetoetus (nimetagem seda ühtekuuluvushüvitiseks) vahetama välja järgmised toetused: üksikvanema lapse toetus, lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta, lapsetoetus alates kolmandast lapsest, lasterikka pere toetus (3–6 last), lasterikka pere toetus (7+ last), samuti eestkostetava lapse toetus. Ning kas on siis enam mõtet ka täiendaval maksuvabal tulul lapse ülalpidamisel, mis säästab perekonnale teise lapse kohta 30,80 eurot ning kolmanda ja iga järgmise lapse kohta 50,80 eurot kuus? Kõigele lisaks on need soodustused mõeldud kuni 17-aastase lapse kohta (perehüvitised aga kuni 19-aastaseks saamiseni)! Vaata https://arvamus.postimees.ee/7717251/jaanus-nurmoja-ohukesed-maksud-ei-ole-ohuke-riik Toetuste liigirikkusest loobumisega aga ei tohiks kaasneda mõnede ühekordsete, elusündmustega seotud toetuste kadumist, sest isegi kui neil ei oleks praktilist väärtust, on neil ikkagi sümboolne tähtsus. Ka roheliste valimisprogramm näeb ette, et "Säilitame ühekordsed, elusündmustega seotud toetused (lapse sünd, kooliminek jne)."

    1. Toetuste eri liigi

     Tervist Kõigepealt ütlen, et minu kommentaar ei ole pahatahtlik! Antud algatus ei ole korrektne, sest te panete erinevad toetused lastetoetusteks kokku. Lapsetoetuse suurus on 80 eurot kuus. Kui peres on kolm või enam lapsetoetuseks õigustatud last, on lapsetoetuse suurus 100 eurot kuus alates kolmandast lapsest. Teie panete siia juurde lisaks suurepere toetuse, mis on eraldi, alates kolmandast lapsest. https://sotsiaalkindlustusamet.ee/perehuvitised-ja-muud-toetused/peretoetused/lapsetoetus

     1. Tere! Nagu ütleb ka algatus: ei ole tähtis, kuidas toetust nimetatakse - kui seda makstakse lapsevanemale laste arvu alusel, on see mõeldud laste kasvatamise ja ülalpidamise toetamiseks.

    2. Mis on eesmärk

     Mis on teiepoolne soovitud eesmärk? Kas see, et toetus tõuseks kõigil või suurperedelt suurperede toetuse äravõtt?

     1. Tere! Küsite, kas algatuse eesmärk on, et toetus tõuseks kõigile. Vastan omapoolsete küsimustega. Kas nüüd, kui alles hiljuti suurematele peredele toetus märkimisväärselt tõusis, peaks see Teie arvates lähiajal veel tõusma? Kui algatuses on sõnastatud, et toetused peavad ühtlustuma, siis kuidas see saab toimuda, kui ka suuremate perede toetused veelgi kasvaksid? Samas ei ole algatuses juttu toetuse äravõtmisest - seega ei saa see olla ka eesmärgiks, kuna allkiri antakse konkreetselt sellele tekstile.

    3. Tere

     Mina ei rääkinud suurperede toetuse tõusust midagi. Tahtsin teada antud algatuse konkreetset ettepanekut. Tahan olla kindel, millele allkirja annan. Ma ei olnud antud algatuse puhul kindel, st ajas segadusse. Kõike head soovides

     1. Tere

      Nõustun eelpool kommenteerijaga,et lastetoetus ja suureperetoetust ühte patta panna ja siis koefitsente arvutada ei ole õiglane. Siis on ju lihtsa näitena võimalik see "ebavõrdsus" lahti seletada: 2 vanemat teenivad kahepeale näiteks 2400 eurot.Jagame selle 3-liikmelise perega,saame 800 eurot nägu,jagame selle summa 5-liikmelise perega,saame 480 eurot nägu. Sul on a'la 1 laps,mul 3-ongi ebavõrdne arv. See,et 1-ja 2-lapselised rohkem järelkasvu ei soovi,on suuresti pigem enda mugavus,mitte rahas.Mul oli täpselt samamoodi ,esimene oli juba 10 ja kõik lihtne,kuid tütar väga soovis omale õde või venda.Üllatuseks sai ta omale 2 õde.Mina vaatan,sellest päevast kõiki suurepere vanemaid ainult austusega,kui palju aega,vaeva ja muidugi ka raha mitme lapse kasvatamine nõuab.Minu silmis on see rahvaalgatus konkreetselt kadedus ja ei midagi muud.

      1. Tere! Ei ole kohane teha taolisi arvutusi viisil, nagu välja pakute. St et liidate sissetulekud ja jagate lihtsalt võrdselt kõigi pereliikmete vahel. Selliseid arvutusi tuleb teha võttes arvesse sotsiaalpoliitikas kasutatavaid kaale. Lisaks on taolised arvutused üldse küsitavad, kuna toetustesüsteem sissetulekuid ei arvesta. Mis aga toetuste liikidesse puutub, siis nagu ütleb algatus: ei ole tähtis, kuidas toetust nimetatakse - kui seda makstakse lapsevanemale laste arvu alusel, siis on see mõeldud laste kasvatamise ja ülalpidamise toetamiseks. Ka petitsiooni algatajatel on olemas kogemus rohkem kui kahe lapse kasvatamisega - enamus algatajaid on kolme lapse vanemad ja üks on nelja lapse vanem. Mis puutub sellesse, et kas rohkemate laste saamata jätmine on valik, siis kindlasti mitte alati. Aga kui see ongi valik, siis on see vanemate, mitte lapse valik. Me räägime siin laste õiglasest kohtlemisest ja lapsi ei tohi kohelda ebaõiglaselt, kuna vanemad otsustasid nt kahele lapsele lisaks kolmandat mitte saada. Või ei ole see ka mingil põhjusel võimalik. Riigipoolne surve saada "õige" arv lapsi on ebaeetiline. Kadeduse süüdistust ei hakka aga isegi kommenteerima.

     2. Arvamus

      Kuidas ei ole kohane? Lihtne matemaatika.Kui jätame kõik toetused kõrvale,siis on ju fakt,et mida rohkem on pereliikmeid,seda vähem jääb raha 1 inimese kohta. Kui seadust muudetakse ja hakatakse arvestama vajaduspõhisust,siis kindlasti jäävad paljud pered nö küüru taha,sest nende sissetulek 1 kuus ületab a'la 1 euro.Haigekassa süsteem võib ka mõne jaoks tunduda ebavõrdne,ometi põhineb see solidaarsusel.Kui ma olin 1 lapse vanem ,ei mõelnud ma kordagi,et oleksin millestki ilma,sest suurpered saavad rohkem. Ainult tulumaksu tagastusel tundus mulle,et 1 laps on ebavõrdsem kui 2 jne.Siin kohal võiks ka teema käima tõmmata,et miks selline ebavõrdsus?? Saaks 1-ja 2-lapselised pered ka omavahel tülli pöörata. Minu kolmas laps tunneb ka ennast ebavõrdsena,sest tema pärast see tüli lahti läks....

      1. Lugupeetud Ilona Täname, et kirjutate oma pere kogemusest. Siiski seadused peavad arvestama suurema hulga inimestega kui üks või kaks peret. Teie peres on näiteks 3 alaealist last, kuid teises sama laste arvuga peres võib vanem lastest olla juba üle 19. See aga ei tähenda, et teie pere ja selle teise pere kulutused lastele erineks 5 korda või et vanemad otsustasid kolmandat last mitte saada. Nimelt võib ka olla, et kolmest esimene enam ei käi peretoetuse saamise sihtgruppi, kuid on olemas. Rahvastikuteadlased on ka kinnitanud, et kui pole esimesi ja teisi, ei saa sündida kolmandaid lapsi. Kõige rohkem on vaja motiveerida esimese lapse sündi. Praegune süsteem on majandluslikult ja moraalselt ebaõiglane. Eestis on kasutusel universaalne peretoetuste skeem - iga laps on väärtus ja tal on õigus riigi toetusele. Nii lapsetoetus kui peretoetus on mõlemad oma olemuselt peretoetused. Erinev on saajate ring. Mõlema toetuse eesmärk on toetada peresid laste kasvatamisel, küll aga ei ole toetuse eesmärk kompenseerida teie töötasu. Kui selline eesmärk oleks, siis tuleks iga lapse kohta arvestada töötasu kompenseerimise hüvitis. Pigem on õige lähtuda reaalsetest Lapse kulude hindamise metoodika korral kostatakse ostukorv vajalikest toodekuludest ja elukalliduse muutusest. Inimeste eluviisid on aga väga erinevad ja lapse keskmise ülalpidamiskulu leidmine on keeruline. Siiski on Eestis tehtud selleks miinimumelatise arvutamise jaoks uuring, kus uuriti kulusid mitme erineva meetodiga. Võrdlevanalüüsi korral võrreldakse omavahel lastega perede ja lasteta perede kulusid, nende kulutuste vahe ongi laste kulu. Lisaks tabelis esitatud meetoditele saab laste kulusid määrata ka tarbimiskaaludega (equivalance scales). Tarbimiskaalud näitavad, et leibkonna kasvades ei kasva kulud lineaarselt ehk iga lisanduva liikme kulud ei ole tõenäoliselt sama suured kui leibkonna esimese liikme omad. Tarbimiskaalud arvestavad seda, kas tegemist on lapse või täiskasvanuga. OECD tarbimiskaalude korral on majapidamise esimese liikme kulude väärtus 1, iga järgneva täiskasvanu (alates 14a) kulude väärtus 0,7 ning lapse kulude väärtus 0,5. OECD modifitseeritud tarbimiskaalude korral on esimese liikme kulude väärtus 1, iga järgneva täiskasvanu kulude väärtus 0,5 ning iga lapse kulude väärtus 0,3 (OECD 2019). Standardeelarve meetodiga uuriti milline on perede standardeelarve, leiti et see koosneb toodetest ja teenustest, mida erinevat tüüpi majapidamised (nt üksikud inimesed, paarid, lastega paarid jne) vajavad, et saavutada mingi kindel heaolu (Warnaar 2009). Uuringuga võite tutvuda sel lehel https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/miinimumelatis_lopparuanne.pdf ja siis saate oma matemaatikarvutusi kohandada õigemaks. Lisan veel lõppu 2017 vs 2023 võrdluse: Peretoetus kasvas 116,67% ( 300 pealt 650 peale) Esimese ja teise lapse toetus 60% ( 50 pealt 80 peale) Alampalk kasvas 54.26% (470 pealt 725 peale) Keskmine brutopalk kasvas 51.1 % (1221 pealt 1845 peale)

      2. Palun viige end kurssi sotsiaalpoliitikas kasutatavate kaaludega, siis saate aru, mida mõtlen selle all, et ei ole kohane teha arvutusi "lihtsa matemaatika" abil. Kasutades arvutustes kaale, on näha, et madalapalgalised kahelapselised pered jäävad võrreldes kolmelapseliste peredega selgelt halvemasse seisu. Aga nad jäävad halvemasse seisu isegi siis, kui teenitakse keskmist palka - sellised arvutused on tehtud lingitud artiklis. Kui ma oma vastuses kirjutasin, et taoliste arvutuste tegemine on küsitav, kuna praegune süsteem ei arvesta sissetulekuid, siis ma ei öelnud sellega, et süsteem peaks olema sissetulekupõhine. Seda ei ütle ka algatus. Küll aga ütlen, et kui mõne kahelapselise pere vanemad saavad miinimumpalka, aga mõne kolmelapselise pere vanemad keskmist või suuremat palka, siis muutuvad need arvutused probleemseteks. Seetõttu, kuna süsteem sissetulekuid ei arvesta, ei tohi see olla üles ehitatud selliselt, et perede vahele, mille suuruse vahe on üks laps, on tehtud toetuse vahe €750. See pole õige ega õiglane. Kirjutate solidaarsusest. Just - süsteem pole praegu solidaarne väiksemate perede suhtes. Samuti kirjutate, et kui Teil oli üks laps, siis Te ei tundnud, et Teile tehtaks liiga. Jah, sellist reaktsiooni eelnev olukord, mis kehtis kuni 2022. aasta lõpuni, ei tekitanud. Aga nüüd läks süsteem tugevalt ühele poole kaldu: summad muutusid ebaproportsionaalsemaks, lisandusid indekseerimine ja sujuv väljumine. Samuti, nagu ise välja tõite - maksusoodustuse teema. Ühe lapsega pole seda üldse ja kahe lapsega on väiksem kui kolme lapsega. Teie kolmanda lapse pärast ei läinud tüli lahti. Probleem pole ühtedes või teiste peredes, vaid vastandavas, ebaõiglases seaduses. See riivab paljude inimeste õiglustunnet ja praegune olukord pole jätkusuutlik. https://epl.delfi.ee/artikkel/120100746/andres-vork-poliitikud-on-oma-arvutustes-vea-teinud-kahelapseliste-perede-vaesusrisk-pigem-kasvas

      3. Igaks juhuks täpsustan. Sain aru küll, et Teie soovisite argumenteerida hüpoteetilise olukorraga, kus ühtegi toetust ei oleks. Juhin siiski Teie tähelepanu sellele, et algatus ei räägi midagi toetuste tühistamisest. Asjakohane on argumenteerida võttes aluseks praegu kehtiv kord ja arutleda võimalike alternatiivide üle. Kõigi toetuste tühistamine nende alla kindlasti ei käi.