Iga laps on oluline!

Teele Jõks, Liina Virolainen, Archibald-Stiwan Kald, Astrea Simulman, Liina Normet, Merike Seling,

Kommentaarid

Tere

Nõustun eelpool kommenteerijaga,et lastetoetus ja suureperetoetust ühte patta panna ja siis koefitsente arvutada ei ole õiglane. Siis on ju lihtsa näitena võimalik see "ebavõrdsus" lahti seletada: 2 vanemat teenivad kahepeale näiteks 2400 eurot.Jagame selle 3-liikmelise perega,saame 800 eurot nägu,jagame selle summa 5-liikmelise perega,saame 480 eurot nägu. Sul on a'la 1 laps,mul 3-ongi ebavõrdne arv. See,et 1-ja 2-lapselised rohkem järelkasvu ei soovi,on suuresti pigem enda mugavus,mitte rahas.Mul oli täpselt samamoodi ,esimene oli juba 10 ja kõik lihtne,kuid tütar väga soovis omale õde või venda.Üllatuseks sai ta omale 2 õde.Mina vaatan,sellest päevast kõiki suurepere vanemaid ainult austusega,kui palju aega,vaeva ja muidugi ka raha mitme lapse kasvatamine nõuab.Minu silmis on see rahvaalgatus konkreetselt kadedus ja ei midagi muud.

  1. Tere! Ei ole kohane teha taolisi arvutusi viisil, nagu välja pakute. St et liidate sissetulekud ja jagate lihtsalt võrdselt kõigi pereliikmete vahel. Selliseid arvutusi tuleb teha võttes arvesse sotsiaalpoliitikas kasutatavaid kaale. Lisaks on taolised arvutused üldse küsitavad, kuna toetustesüsteem sissetulekuid ei arvesta. Mis aga toetuste liikidesse puutub, siis nagu ütleb algatus: ei ole tähtis, kuidas toetust nimetatakse - kui seda makstakse lapsevanemale laste arvu alusel, siis on see mõeldud laste kasvatamise ja ülalpidamise toetamiseks. Ka petitsiooni algatajatel on olemas kogemus rohkem kui kahe lapse kasvatamisega - enamus algatajaid on kolme lapse vanemad ja üks on nelja lapse vanem. Mis puutub sellesse, et kas rohkemate laste saamata jätmine on valik, siis kindlasti mitte alati. Aga kui see ongi valik, siis on see vanemate, mitte lapse valik. Me räägime siin laste õiglasest kohtlemisest ja lapsi ei tohi kohelda ebaõiglaselt, kuna vanemad otsustasid nt kahele lapsele lisaks kolmandat mitte saada. Või ei ole see ka mingil põhjusel võimalik. Riigipoolne surve saada "õige" arv lapsi on ebaeetiline. Kadeduse süüdistust ei hakka aga isegi kommenteerima.