Iga laps on oluline!

Teele Jõks, Liina Virolainen, Archibald-Stiwan Kald, Astrea Simulman, Liina Normet, Merike Seling,

Kommentaarid

Tulemus võib paljude laste olukorda halvendada

Mõisted ´proportsionaalne´ ja ´õiglane´ on pisut hägused, aga kuna valitsusel on vaja kokkuhoiukohti, võib tähendada see ka seda, et kõigi laste toetus saab olema 80 eurot. Kas see vastaks petitsiooni eesmärkidele? See tähendaks väga paljude laste olukorra halvenemist. Aga samas oleks mitmete inimeste arvates õiglane, kuna on võrdne. Algatus võiks olla konkreetsem ja tagama selle, et laste olukord kindlasti halvemaks ei muutuks, muidu on tehtud kahju.

  1. Kolmelapseliste perede toetus on hetkel 303 eurot ühe lapse kohta kuus. See on mulle teadaolevalt suurem kui kusagil mujal Euroopas ühe lapse kohta. Ka palju rikkamates riikides on toetus väiksem, tihti isegi tunduvalt väiksem. Kas nüüd, kui see oleks 236 eurot ühe lapse kohta, muutuks olukord halvemaks? Võib-olla, sest rohkem raha on alati parem. Aga kuna tegemist on endiselt väga suure toetusega, eriti võrreldes kahelapselise pere lastele makstava toetusega, siis ei saa kuidagi öelda, et olukord muutuks halvaks. See oleks ikkagi väga suur toetus. Iseasi on see, et süsteem on sedavõrd halvasti üles ehitatud, et lapsed peredes, kus on neli või enam last, saavad ühe lapse kohta juba vähem toetust kui kolmelapselise pere lapsed ja mulle jääb täiesti arusaamatuks, miks Eesti Lasterikaste Perede Liit selle eest ei seisa, et süsteem oleks normaalselt ja õiglaselt üles ehitatud. MTÜ Õiglase Riigi Nimel igatahes soovib seda. Petitsiooni "Iga laps on oluline!" eesmärk pole kunagi olnud toetuse vähendamine, kuid see on poliitikute pädevuses, millised on riigi rahalised võimalused ja milline on ka nende eelistatud poliitika. Ametis oleva valitsuse seisukoht näib olevat, et laste heaolu sõltub suuresti ka sellest, et riigil oleks pakkuda piisavalt kvaliteetseid teenuseid lastele ja lastega peredele, sh puuetega lastele, ning kogu laste heaolu ei sõltu sellest, kui palju sularaha iga kuu arvele tuleb.