Pöördumine tööealiste puudega inimeste, töövõimetuspensionäride ja omastehooldajate kaitseks töövõimereformi rakendumisel

Eesti Hooldajate Liit, Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing, Eesti Kurtide Liit, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit, Eesti Patsientide Esindusühing, Eesti Pimedate Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit, Eesti Vaegkuuljate Liit, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit, Erakond Eestimaa Rohelised, Juht- ja Abikoerte Kool, MTÜ Händikäpp, MTÜ Pane oma meeled proovile, „Puutepunkt“/Puutepunktid, Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Terviseleht,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud

Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud. Vaata menetlust.

1000+ allkirja
 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

 2. Kiri Riigikogult

  PealkiriKollektiivse pöördumise menetlusest
  Saaja
  • Riigikogu juhatus
 3. Kiri Riigikogult

  PealkiriKollektiivse pöördumise esitajate teavitamine
  Saaja
  • Eesti Hooldajate Liit
  • Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
  • Eesti Kurtide Liit
  • Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
  • Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit
  • Eesti Patsientide Esindusühing
  • Eesti Pimedate Liit
  • Eesti Puuetega Inimeste Koda
  • Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit
  • Eesti Vaegkuuljate Liit
  • Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit
  • Erakond Eestimaa Rohelised
  • Juht- ja Abikoerte Kool
  • MTÜ Händikäpp
  • MTÜ Pane oma meeled proovile
  • "Puutepunkt"/ Puutepunktid
  • Tallinna Puuetega Inimeste Koda
  • Terviseleh
 4. Algatus menetlusse võetud

 5. Kiri Riigikogule

  PealkiriTöövõimereformist
  Saatja
  • Eesti Kurtide Liit - Tiit Papp
 6. Arutelu Sotsiaalkomisjon-is

 7. Kiri Riigikogult

  PealkiriPöördumine tööealiste puudega inimeste, töövõimetuspensionäride ja omastehooldajate kaitseks töövõimereformi rakendumisel
  Saaja
  • Eesti Hooldajate Liit
  • Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
  • Eesti Kurtide Liit
  • Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
  • Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit
  • Eesti Patsientide Esindusühing
  • Eesti Pimedate Liit
  • Eesti Puuetega Inimeste Koda
  • Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit
  • Eesti Vaegkuuljate Liit
  • Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit
  • Erakond Eestimaa Rohelised
  • Juht- ja Abikoerte Kool
  • MTÜ Händikäpp
  • MTÜ Pane oma meeled proovile
  • "Puutepunkt"/ Puutepunktid
  • Tallinna Puuetega Inimeste Koda
  • Terviseleht
 8. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu

 9. Algatus jõudis Riigikokku

Kommentaarid