Petitsioon referendumi korraldamiseks: kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud?

Erakond Eestimaa Rohelised, Erakond Eestimaa Rohelised,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
735 allkirja
ALLKIRJASTA

265 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)

Партия Зелёные Эстонии предлагает Рийгикогу провести референдум на тему одного из способов лесного хозяйствования - сплошных вырубок.

ПРЕДЛОЖНИЕ Партия Зелёные Эстонии и нижеподписавшиеся желают, чтобы Рийгикогу и Правительство ЭР провели 17.10.2021 совместно с выборами в местное самоуправление референдум на тему “Надо ли запретить в Эстонии сплошные вырубки леса?”

ОБОСНОВАНИЕ/ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Поддерживаем позицию нынешнего эстонского правительства чаще использовать для решения вопросов методы прямой демократии.

Тема лесоводства в Эстонии уже годами раскалывает общество, а разногласия только усиливаются.

Министерство окружающей среды до сих пор не утвердило план развития лесного хозяйства на 2021 - 2030 годы.

Находим, что выбор направления сферы лесопользования нуждается в участии людей. Продолжать как сейчас, используя в основном сплошную вырубку для заготовки сырья или же двигаться в сторону устойчивого лесопользования, которое увеличивает социальную, культурную и экологическую ценность?

Считаем, что проведение референдума - это самый справедливый способ решить проблему.

Цель петиции - провести референдум, чтобы обозначить позицию - нужно ли запретить сплошные вырубки или нет.

735 allkirja

265 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Tähelepanu! Algatuse algtekst on kirjutatud eesti keeles, kuid lugesid ülal venekeelset tõlget. Su allkiri läheb aga eestikeelsele tekstile. Allkirjastada saad Id-kaardi, Mobiil-Id või Smart-Id-ga. Ennast identifitseerimata ei saa algatusele allkirja anda.

Kommentaarid

 1. Praeguses seisus ei soovi allkirjastada

  Minu arvates ei ole lageraieid mõtet kunagi keelustada. Küsimus on pigem nende mahtudes. Eraomand on püha ja puutumatu ning erametsaomanikele piirangute seadmine ei ole põhjendatud. Meil on ühismets ehk "riigimets", mille raiumise või mitteraiumise otsuste abil saab märgatavalt parandada loodushoidu ja raiete tasakaalu. Liigsete raiemahtude korral nagu praegu tuleks esmalt vähendada või lõpetada raied riigimetsades. See on kõige mõistlikum lähenemine, kuna otsuse tulud ja kulud lisaks hüvedele jaotuvad ühtlaselt kõigi vahel ja ei kaasne eraomandi riivet. Erametsaomanikke piirama hakates võetakse kahtlemata ära vabadusi ja rikutakse nende õigust oma vara vastavalt enda südametunnistusele kasutada. Petitsioon peaks olema ikkagi ainult ühismetsa üle otsustamise küsimuses.

  1. Kui vaadata lageraie olemust, siis peaks lageraie olema reguleeritud sellega et näiteks kui mets on liigmärg ja puud kidurad ning soovitakse metsa kuivendada ja korralik mets saada. Siis on lageraie õigustatud või kui on ulatuslik tuulemurd. LAgeraie on olemuselt siiski väga ekstreemne raieliik ja tava majandamise juures seda teha ei tuleks. See hoiaks ka ulatuslikku tuulemurdu ära.

  2. See pole petitsioon lageraiete vastu, vaid rahvahääletuse korraldamiseks selles küsimuses. Olge selle petitsiooni poolt, et saaksite rahvahääletusel vastu hääletada!

 2. Toetan algatust

  Nii palju on juba lageraietega kahju tekitatud, et teatud ajaks võiks lageraied keelustada küll. Toetan ka otsedemokraatiat. Eestimaa kodanikel peab olema õigus kaasa rääkida mitte ainult Riigikogu valides.

  1. Ei ole püha!

   Omand, olgu eraomand või mingi muu omand, ei ole PÜHA! Püha võib olla vaid see, mis pole inimese loodud. Loodus, mets, maa, meri... Ms ei ole katoliku kirik kunagi olnud nõus eraomandi pühaks ja puutumatuks pidamisega.

   1. Kui on keelatud tegu tuleb heastada ka tagajärg

    Kui otsustame, et lageraiete on saatanast, on seda ka kõik aegade jooksul lageraiega raadatud alad. Kõik muu on rohepaplus. Tuleb suur raadatud alade metsastamine. Kuhu küll see eesti rahvas kolima peaks. Petitsiooni algatajad võiks endale eelnevalt selgeks, mis selle täringuheite sisu ja mõte on.

    1. Selles etteheites puudub loogika :) - ja on liiga palju fantaasiat. Petitsiooni seletuskirjas on öeldud, mis on asja mõte.

   2. Toetan algatust, rahvahääletust on vaja

    Norra saab juba aastaid ilma keskkonna hävitamiseta hakkama ja ei olegi neil riik ega majandus kokku kukkunud: https://www.cnn.com/2016/06/08/europe/norway-deforestation/index.html. 90ndate nostalgia on muus osas tore, aga äkki oleks ka Eestil lõpuks aeg kauboikapitalismist üle saada. Et teistele säästa guugeldamise vaeva, siis eelnev kommenteerija Margus Emberg on RMK töötaja ja kardab enne pensionile jäämist nähtavasti sooja töökoha kadumist ja üleüldse igasuguseid muudatusi. Kes on RMK "kaasamiskoosolekutel" käinud, teab, mis juttu RMK tavaliselt ajab. Sellist eesti rahva kolimise juttu polegi varem nagu märganud:) Pigem ikka, kuidas mets ei saa ilma raiumiseta hakkama, inimestel on ahjukütteks vaja kümnetes miljonites tihumeetrites küttepuid jne jne. Hr Aivo, kes siin varem arvas, et eraomand on püha ja puutumatu, võiks kõigepealt tutvuda Põhiseadusega.

    1. Norras ei ole lageraie keelatud

     Norra majandus tugineb paljuski ammenduvatele maavaradele, eriti naftale ja selle tarbimise mahitamisele ehk turismile. Metsanduse osakaal majanduses on väike, selletõttu- kui lageraie oleks keelatud, ei mõjutaks see tõesti Norra majandust kuigi palju. Norra on rikas ka taastuvate loodusvarade poolest- hüdroenergia ja Atlandi ookean. Eestit pole mõtet Norraga võrrelda.

     1. Ettepanekule tuleks hinnalipik külge panna

      See tähendab, et mis see tavalisele palgasaajale maksma läheks. Kuna pool metsast on RMK hallata, siis tulleb liita tulud, mis jäävad riigil saamata ja lisada tuleks ka kõik see, mis RMK rahadega on teinud, metsateed ja -kraavid on korrastatud, matkarajad ja metsamajakesed tehtud, lisaks on RMK suurim maamaksu tasuja. Kui tulusid pole, siis pole ju ka millestki maksta KOV-ide eelarvesse maamaksu. Teise poole metsast on erametsad. Erametsaomanikele tuleb oma vara kasutamise piiramine hüvitatada..ja suurusjärk on umbes sama mis RMK-le. Seega tuleks iga töötava inimese kohta igakuine kulu üle 100eur kindlasti, kui mitte paarsada. Kas allkirjastajad on selleks valmis ja nõus? Selgituseks. Kui lageraided keelustada, siis tõuseb metsa ülestöötamise hind. Aga vabas turumajanduses ei töuse matsamaterjali hind. Seega on ainsateks kannatajateks siis erametsaomanikud ja RMK, kes jäävad ilma tuludest. Kui RMK on riigi, ehk meie kõigi oma, siis maksumaksjad võivad ju selle kulu katta. Erametsaomanikel on aga õigustatud ootus tulule, sest selle nimel on tehtud investeeringuid. Seega sellisel kujul kindel ei. Kui on hinnasilt küljes, mis ta per maksumaksja maksma läheb, siis mul vahet pole. Olen kindel, et inimestele on oma rahakott kõige lähemal ja ei olda nõus loobuma oma sissetulekutsest vaid selleks, et meie metsad saaksid kasvada võssa, saaksid dzungliks või võpsikuks, nii nagu hooldamata metsad on. Sest raha metsahoolduse peale, mis praegu tuleb metsamajandamisest, metsaomanikul siis ju pole.