Petitsioon referendumi korraldamiseks: kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud?

Erakond Eestimaa Rohelised,

Kommentaarid

Praeguses seisus ei soovi allkirjastada

Minu arvates ei ole lageraieid mõtet kunagi keelustada. Küsimus on pigem nende mahtudes. Eraomand on püha ja puutumatu ning erametsaomanikele piirangute seadmine ei ole põhjendatud. Meil on ühismets ehk "riigimets", mille raiumise või mitteraiumise otsuste abil saab märgatavalt parandada loodushoidu ja raiete tasakaalu. Liigsete raiemahtude korral nagu praegu tuleks esmalt vähendada või lõpetada raied riigimetsades. See on kõige mõistlikum lähenemine, kuna otsuse tulud ja kulud lisaks hüvedele jaotuvad ühtlaselt kõigi vahel ja ei kaasne eraomandi riivet. Erametsaomanikke piirama hakates võetakse kahtlemata ära vabadusi ja rikutakse nende õigust oma vara vastavalt enda südametunnistusele kasutada. Petitsioon peaks olema ikkagi ainult ühismetsa üle otsustamise küsimuses.

  1. Kui vaadata lageraie olemust, siis peaks lageraie olema reguleeritud sellega et näiteks kui mets on liigmärg ja puud kidurad ning soovitakse metsa kuivendada ja korralik mets saada. Siis on lageraie õigustatud või kui on ulatuslik tuulemurd. LAgeraie on olemuselt siiski väga ekstreemne raieliik ja tava majandamise juures seda teha ei tuleks. See hoiaks ka ulatuslikku tuulemurdu ära.

  2. See pole petitsioon lageraiete vastu, vaid rahvahääletuse korraldamiseks selles küsimuses. Olge selle petitsiooni poolt, et saaksite rahvahääletusel vastu hääletada!