Petitsioon referendumi korraldamiseks: kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud?

Erakond Eestimaa Rohelised,

Kommentaarid

Ettepanekule tuleks hinnalipik külge panna

See tähendab, et mis see tavalisele palgasaajale maksma läheks. Kuna pool metsast on RMK hallata, siis tulleb liita tulud, mis jäävad riigil saamata ja lisada tuleks ka kõik see, mis RMK rahadega on teinud, metsateed ja -kraavid on korrastatud, matkarajad ja metsamajakesed tehtud, lisaks on RMK suurim maamaksu tasuja. Kui tulusid pole, siis pole ju ka millestki maksta KOV-ide eelarvesse maamaksu. Teise poole metsast on erametsad. Erametsaomanikele tuleb oma vara kasutamise piiramine hüvitatada..ja suurusjärk on umbes sama mis RMK-le. Seega tuleks iga töötava inimese kohta igakuine kulu üle 100eur kindlasti, kui mitte paarsada. Kas allkirjastajad on selleks valmis ja nõus? Selgituseks. Kui lageraided keelustada, siis tõuseb metsa ülestöötamise hind. Aga vabas turumajanduses ei töuse matsamaterjali hind. Seega on ainsateks kannatajateks siis erametsaomanikud ja RMK, kes jäävad ilma tuludest. Kui RMK on riigi, ehk meie kõigi oma, siis maksumaksjad võivad ju selle kulu katta. Erametsaomanikel on aga õigustatud ootus tulule, sest selle nimel on tehtud investeeringuid. Seega sellisel kujul kindel ei. Kui on hinnasilt küljes, mis ta per maksumaksja maksma läheb, siis mul vahet pole. Olen kindel, et inimestele on oma rahakott kõige lähemal ja ei olda nõus loobuma oma sissetulekutsest vaid selleks, et meie metsad saaksid kasvada võssa, saaksid dzungliks või võpsikuks, nii nagu hooldamata metsad on. Sest raha metsahoolduse peale, mis praegu tuleb metsamajandamisest, metsaomanikul siis ju pole.