Iga laps on oluline!

Teele Jõks, Liina Virolainen, Archibald-Stiwan Kald, Astrea Simulman, Liina Normet, Merike Seling,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
13060 allkirja kogutud

Riigikokku saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

13060 allkirja kogutud

Allkirjade kogumine on lõppenud. Järgmise sammuna saadavad algatuse loojad pöördumise koos kogutud allkirjadega Riigikogule. Kuna algatuse vastuvõtmine ja menetlemine võib kesta mõnda aega, soovitame tellida meiliteavituse selle algatuse järgmiste etappide kohta, klikkides nupul "Telli teavitus".

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)

5. märtsil 2023 valitud Riigikogule

Austatud Riigikogu!

Meie, allakirjutanud, oleme seisukohal, et iga laps on oluline.

Seetõttu ei nõustu me praegu kehtiva laste ja perede riikliku toetamise korraga.

Nõuame lastele ja peredele suunatud toetuste muutmist proportsionaalseks ja õiglaseks.

1. jaanuarist 2023 on ühe lapsega pere riiklik toetus 80 € kuus, kahe lapsega perel on see 160 € kuus ja kolme lapsega perel 910 € kuus.

See teeb kahelapselise pere ja kolmelapselise pere, mille suuruse vahe on üks laps, igakuise toetuse vaheks 750 €, mis on rohkem kui miinimumpalga jagu. Vahe ühe lapse kohta on aga ligi 3,8-kordne (80 € ja 303 €). Selline vahetegemine laste ja perede vahel on ebaõiglane.

Samuti on ebaõiglane, et ühelapselise pere terve aasta toetus (960 €) on peaaegu võrdne kolmelapselise pere ühe kuu toetusega (910 €). Perede suuruse vahe on kaks last, aga toetuse vahe on rohkem kui 11-kordne.

Nõuame Riigikogult viivitamatut tegutsemist, et ühtlustada ja teha õiglaseks toetused erineva suurusega peredele.

Juhime tähelepanu, et ainuüksi esimese ja teise lapse toetuse võrdsustamine kolmanda lapse lapsetoetusega sajale eurole ei tähendaks ühtlustamist ega õiglaseks muutmist, kuna proportsioonid toetustes sellest märkimisväärselt ei paraneks.

Ei ole tähtis, kuidas toetust nimetatakse – on see lapsetoetus või peretoetus. Kui toetust makstakse lapsevanemale laste arvu alusel, on see mõeldud laste kasvatamise ja ülalpidamise toetamiseks. Oleme nõus, et suuremad pered vajavad suuremat riiklikku toetust kui väiksemad pered, kuid me ei nõustu praeguse olukorraga, kus seadusega on tõmmatud terav joon riigi seisukohast rohkem ja vähem väärtuslike laste vahele.

Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul sätestab, et meie riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Riigi üheks alusväärtuseks olevat õigluse põhimõtet ei tohi hüljata ka laste ja perede toetamisel.

Riiklikud toetused peavad olema proportsionaalsed ja õiglased, sest iga laps on oluline!

Õiglase Riigi Nimel

Menetlusinfo

Kommentaarid

 1. Iga laps on oluline

  Annan igaks juhuks märku, et kui see algatus muutust ei too, siis üritan samuti kuhugi pöörduda, kohtusse näiteks. Olen kolmelapseline, aga vanim toetuse east väljas. Ja ei rakendu see proportionaalselt kahanev tore toetus mulle (et siis kahe lapse eest saaks edasi). Kolme lapse toetuse saamiseks peavad need olema ka õigete vanusevahedega. Kui vahe on 9a, siis minu 3 last ei ole sama toetust väärt, kui need kolmelapselised, kelle vanim on 18-19a. Minu meelest veel eriline ebaõiglus.

  1. Kui ta on toetuse east väljas, siis ta pole ju laps enam. Ega suurperetoetust ei saa ju elu aeg maksma jääda. Kui laps saab täisealiseks, lõpeb ka toetus.

 2. Põhimõte "Iga laps on oluline" on Erakonna Eestimaa Rohelised valimisprogrammis

  EER programm neiks valimistes sisaldab muuhulgas: 7.1. PEREHÜVITISED, ELATISRAHA JA TOETUSED 1. Väärtustame kõiki lapsi võrdselt ja tagame kõigile väärika toimetuleku. Lapsetoetuse suurus ei peaks sõltuma lapse sündimise järjekorrast. vt. https://rohelised.ee/programm/

  1. Toetasin, aga algatusest puudub konkreetne positiivne ettepanek

   Ettepanek sai minult küll toetusallkirja, kuid kahjuks on algatajate ainus sõnum, et praegusel kujul peretoetused on ebaõiglased ning et riiklikud toetused peavad olema "proportsionaalsed ja õiglased", sest iga laps on oluline. Samas ei selgu, missugune siis näeks algatajate sõnul välja proportsionaalne ja õiglane perehüvitiste süsteem. Õnneks oskan seda öelda mina. Minu ettepanek (mida rohelised kahjuks ei jõudnud oma programmis kajastamiseks läbi arutada) on loobuda perehüvitiste senisest mõttetust liigirikkusest ning kehtestada üks ja ainus lapsetoetus suuruses, mis katab keskmised standardkulud ühe lapse kohta. Pärast uut indekseerimist on see tõenäoliselt suurusjärgus 500 eurot (seni 418,40). Et asi selgem oleks - kahele lapsele makstakse siis lapsetoetust kokku 1000 eurot kuus, kolmele 1500 jne. Selle hinnaks võib olla uus solidaarsusmaks üksikisikutele - 8% kogu tulult või ca 12% sellelt tuluosalt, mis ületab tulumaksuvaba osa (tänavu 654 eurot kuus). Eesmärk on aga oma hinda väärt. Kui Eesti on huvitatud sündimuse kasvust taastetasemele, peab iga lapse väärikas toimetulek olema tagatud. Alternatiivne, vähem radikaalne tee võimalus oleks ühe ja ainsa lapsetoetuse suuruseks kehtestada esialgu 300 eurot kuus, mis tähendab, et kolmelapselise pere toetus jääb samale tasemele nagu praegu. See on kaetav 3,3% solidaarsusmaksuga kogu tulult või ca 5% sellest tuluosast, millelt võetakse tulumaksu. Mida tähendab, et hinnaks VÕIB olla selline maks? See tähendab, et sellist maksu ei pruugi tingimata tulla, sest pole sugugi võimatu, et leitakse veelgi võimalusi seniste kulude kärpimiseks hinnaguliselt kuni 1,23 miljardi euro ulatuses. (500 euro stsenaariumi korral) Igal juhul peaks uus, üks ja ainus lapsetoetus (nimetagem seda ühtekuuluvushüvitiseks) vahetama välja järgmised toetused: üksikvanema lapse toetus, lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta, lapsetoetus alates kolmandast lapsest, lasterikka pere toetus (3–6 last), lasterikka pere toetus (7+ last), samuti eestkostetava lapse toetus. Ning kas on siis enam mõtet ka täiendaval maksuvabal tulul lapse ülalpidamisel, mis säästab perekonnale teise lapse kohta 30,80 eurot ning kolmanda ja iga järgmise lapse kohta 50,80 eurot kuus? Kõigele lisaks on need soodustused mõeldud kuni 17-aastase lapse kohta (perehüvitised aga kuni 19-aastaseks saamiseni)! Vaata https://arvamus.postimees.ee/7717251/jaanus-nurmoja-ohukesed-maksud-ei-ole-ohuke-riik Toetuste liigirikkusest loobumisega aga ei tohiks kaasneda mõnede ühekordsete, elusündmustega seotud toetuste kadumist, sest isegi kui neil ei oleks praktilist väärtust, on neil ikkagi sümboolne tähtsus. Ka roheliste valimisprogramm näeb ette, et "Säilitame ühekordsed, elusündmustega seotud toetused (lapse sünd, kooliminek jne)."

   1. 500eurone lastetoetus 1. ja 2. lapsele maksaks riigile üle miljardi euro aastas lisaks. Lisaks kõigi järgnevate laste toetused (mis maksaks küll oluliselt vähem, aga siiski maksaks). Ettepanekute puhul tuleks mõelda ka sellele, kas need on teostatavad. Meil on juba eelarveauk, millel ei ole katet. Valitsus suurendab ligi 500 miljoni euro võrra kaitsekulutusi ja ka maksuküüru kaotamine maksab ligi 500 miljonit. Maksud katavad neid püsikulusid ainult osaliselt.

   2. @mari-vivian ellam - teil jäi üks koht tähelepanuta. Selle hinnaks võib olla uus solidaarsusmaks üksikisikutele - 8% kogu tulult või ca 12% sellelt tuluosalt, mis ületab tulumaksuvaba osa (tänavu 654 eurot kuus). Eesmärk on aga oma hinda väärt. Kui Eesti on huvitatud sündimuse kasvust taastetasemele, peab iga lapse väärikas toimetulek olema tagatud.

  2. Toetuste eri liigi

   Tervist Kõigepealt ütlen, et minu kommentaar ei ole pahatahtlik! Antud algatus ei ole korrektne, sest te panete erinevad toetused lastetoetusteks kokku. Lapsetoetuse suurus on 80 eurot kuus. Kui peres on kolm või enam lapsetoetuseks õigustatud last, on lapsetoetuse suurus 100 eurot kuus alates kolmandast lapsest. Teie panete siia juurde lisaks suurepere toetuse, mis on eraldi, alates kolmandast lapsest. https://sotsiaalkindlustusamet.ee/perehuvitised-ja-muud-toetused/peretoetused/lapsetoetus

   1. Tere! Nagu ütleb ka algatus: ei ole tähtis, kuidas toetust nimetatakse - kui seda makstakse lapsevanemale laste arvu alusel, on see mõeldud laste kasvatamise ja ülalpidamise toetamiseks.

  3. Mis on eesmärk

   Mis on teiepoolne soovitud eesmärk? Kas see, et toetus tõuseks kõigil või suurperedelt suurperede toetuse äravõtt?

   1. Tere! Küsite, kas algatuse eesmärk on, et toetus tõuseks kõigile. Vastan omapoolsete küsimustega. Kas nüüd, kui alles hiljuti suurematele peredele toetus märkimisväärselt tõusis, peaks see Teie arvates lähiajal veel tõusma? Kui algatuses on sõnastatud, et toetused peavad ühtlustuma, siis kuidas see saab toimuda, kui ka suuremate perede toetused veelgi kasvaksid? Samas ei ole algatuses juttu toetuse äravõtmisest - seega ei saa see olla ka eesmärgiks, kuna allkiri antakse konkreetselt sellele tekstile.

  4. Tere

   Mina ei rääkinud suurperede toetuse tõusust midagi. Tahtsin teada antud algatuse konkreetset ettepanekut. Tahan olla kindel, millele allkirja annan. Ma ei olnud antud algatuse puhul kindel, st ajas segadusse. Kõike head soovides

   1. Tere

    Nõustun eelpool kommenteerijaga,et lastetoetus ja suureperetoetust ühte patta panna ja siis koefitsente arvutada ei ole õiglane. Siis on ju lihtsa näitena võimalik see "ebavõrdsus" lahti seletada: 2 vanemat teenivad kahepeale näiteks 2400 eurot.Jagame selle 3-liikmelise perega,saame 800 eurot nägu,jagame selle summa 5-liikmelise perega,saame 480 eurot nägu. Sul on a'la 1 laps,mul 3-ongi ebavõrdne arv. See,et 1-ja 2-lapselised rohkem järelkasvu ei soovi,on suuresti pigem enda mugavus,mitte rahas.Mul oli täpselt samamoodi ,esimene oli juba 10 ja kõik lihtne,kuid tütar väga soovis omale õde või venda.Üllatuseks sai ta omale 2 õde.Mina vaatan,sellest päevast kõiki suurepere vanemaid ainult austusega,kui palju aega,vaeva ja muidugi ka raha mitme lapse kasvatamine nõuab.Minu silmis on see rahvaalgatus konkreetselt kadedus ja ei midagi muud.

    1. Tere! Ei ole kohane teha taolisi arvutusi viisil, nagu välja pakute. St et liidate sissetulekud ja jagate lihtsalt võrdselt kõigi pereliikmete vahel. Selliseid arvutusi tuleb teha võttes arvesse sotsiaalpoliitikas kasutatavaid kaale. Lisaks on taolised arvutused üldse küsitavad, kuna toetustesüsteem sissetulekuid ei arvesta. Mis aga toetuste liikidesse puutub, siis nagu ütleb algatus: ei ole tähtis, kuidas toetust nimetatakse - kui seda makstakse lapsevanemale laste arvu alusel, siis on see mõeldud laste kasvatamise ja ülalpidamise toetamiseks. Ka petitsiooni algatajatel on olemas kogemus rohkem kui kahe lapse kasvatamisega - enamus algatajaid on kolme lapse vanemad ja üks on nelja lapse vanem. Mis puutub sellesse, et kas rohkemate laste saamata jätmine on valik, siis kindlasti mitte alati. Aga kui see ongi valik, siis on see vanemate, mitte lapse valik. Me räägime siin laste õiglasest kohtlemisest ja lapsi ei tohi kohelda ebaõiglaselt, kuna vanemad otsustasid nt kahele lapsele lisaks kolmandat mitte saada. Või ei ole see ka mingil põhjusel võimalik. Riigipoolne surve saada "õige" arv lapsi on ebaeetiline. Kadeduse süüdistust ei hakka aga isegi kommenteerima.

   2. Arvamus

    Kuidas ei ole kohane? Lihtne matemaatika.Kui jätame kõik toetused kõrvale,siis on ju fakt,et mida rohkem on pereliikmeid,seda vähem jääb raha 1 inimese kohta. Kui seadust muudetakse ja hakatakse arvestama vajaduspõhisust,siis kindlasti jäävad paljud pered nö küüru taha,sest nende sissetulek 1 kuus ületab a'la 1 euro.Haigekassa süsteem võib ka mõne jaoks tunduda ebavõrdne,ometi põhineb see solidaarsusel.Kui ma olin 1 lapse vanem ,ei mõelnud ma kordagi,et oleksin millestki ilma,sest suurpered saavad rohkem. Ainult tulumaksu tagastusel tundus mulle,et 1 laps on ebavõrdsem kui 2 jne.Siin kohal võiks ka teema käima tõmmata,et miks selline ebavõrdsus?? Saaks 1-ja 2-lapselised pered ka omavahel tülli pöörata. Minu kolmas laps tunneb ka ennast ebavõrdsena,sest tema pärast see tüli lahti läks....

    1. Lugupeetud Ilona Täname, et kirjutate oma pere kogemusest. Siiski seadused peavad arvestama suurema hulga inimestega kui üks või kaks peret. Teie peres on näiteks 3 alaealist last, kuid teises sama laste arvuga peres võib vanem lastest olla juba üle 19. See aga ei tähenda, et teie pere ja selle teise pere kulutused lastele erineks 5 korda või et vanemad otsustasid kolmandat last mitte saada. Nimelt võib ka olla, et kolmest esimene enam ei käi peretoetuse saamise sihtgruppi, kuid on olemas. Rahvastikuteadlased on ka kinnitanud, et kui pole esimesi ja teisi, ei saa sündida kolmandaid lapsi. Kõige rohkem on vaja motiveerida esimese lapse sündi. Praegune süsteem on majandluslikult ja moraalselt ebaõiglane. Eestis on kasutusel universaalne peretoetuste skeem - iga laps on väärtus ja tal on õigus riigi toetusele. Nii lapsetoetus kui peretoetus on mõlemad oma olemuselt peretoetused. Erinev on saajate ring. Mõlema toetuse eesmärk on toetada peresid laste kasvatamisel, küll aga ei ole toetuse eesmärk kompenseerida teie töötasu. Kui selline eesmärk oleks, siis tuleks iga lapse kohta arvestada töötasu kompenseerimise hüvitis. Pigem on õige lähtuda reaalsetest Lapse kulude hindamise metoodika korral kostatakse ostukorv vajalikest toodekuludest ja elukalliduse muutusest. Inimeste eluviisid on aga väga erinevad ja lapse keskmise ülalpidamiskulu leidmine on keeruline. Siiski on Eestis tehtud selleks miinimumelatise arvutamise jaoks uuring, kus uuriti kulusid mitme erineva meetodiga. Võrdlevanalüüsi korral võrreldakse omavahel lastega perede ja lasteta perede kulusid, nende kulutuste vahe ongi laste kulu. Lisaks tabelis esitatud meetoditele saab laste kulusid määrata ka tarbimiskaaludega (equivalance scales). Tarbimiskaalud näitavad, et leibkonna kasvades ei kasva kulud lineaarselt ehk iga lisanduva liikme kulud ei ole tõenäoliselt sama suured kui leibkonna esimese liikme omad. Tarbimiskaalud arvestavad seda, kas tegemist on lapse või täiskasvanuga. OECD tarbimiskaalude korral on majapidamise esimese liikme kulude väärtus 1, iga järgneva täiskasvanu (alates 14a) kulude väärtus 0,7 ning lapse kulude väärtus 0,5. OECD modifitseeritud tarbimiskaalude korral on esimese liikme kulude väärtus 1, iga järgneva täiskasvanu kulude väärtus 0,5 ning iga lapse kulude väärtus 0,3 (OECD 2019). Standardeelarve meetodiga uuriti milline on perede standardeelarve, leiti et see koosneb toodetest ja teenustest, mida erinevat tüüpi majapidamised (nt üksikud inimesed, paarid, lastega paarid jne) vajavad, et saavutada mingi kindel heaolu (Warnaar 2009). Uuringuga võite tutvuda sel lehel https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/miinimumelatis_lopparuanne.pdf ja siis saate oma matemaatikarvutusi kohandada õigemaks. Lisan veel lõppu 2017 vs 2023 võrdluse: Peretoetus kasvas 116,67% ( 300 pealt 650 peale) Esimese ja teise lapse toetus 60% ( 50 pealt 80 peale) Alampalk kasvas 54.26% (470 pealt 725 peale) Keskmine brutopalk kasvas 51.1 % (1221 pealt 1845 peale)

    2. Palun viige end kurssi sotsiaalpoliitikas kasutatavate kaaludega, siis saate aru, mida mõtlen selle all, et ei ole kohane teha arvutusi "lihtsa matemaatika" abil. Kasutades arvutustes kaale, on näha, et madalapalgalised kahelapselised pered jäävad võrreldes kolmelapseliste peredega selgelt halvemasse seisu. Aga nad jäävad halvemasse seisu isegi siis, kui teenitakse keskmist palka - sellised arvutused on tehtud lingitud artiklis. Kui ma oma vastuses kirjutasin, et taoliste arvutuste tegemine on küsitav, kuna praegune süsteem ei arvesta sissetulekuid, siis ma ei öelnud sellega, et süsteem peaks olema sissetulekupõhine. Seda ei ütle ka algatus. Küll aga ütlen, et kui mõne kahelapselise pere vanemad saavad miinimumpalka, aga mõne kolmelapselise pere vanemad keskmist või suuremat palka, siis muutuvad need arvutused probleemseteks. Seetõttu, kuna süsteem sissetulekuid ei arvesta, ei tohi see olla üles ehitatud selliselt, et perede vahele, mille suuruse vahe on üks laps, on tehtud toetuse vahe €750. See pole õige ega õiglane. Kirjutate solidaarsusest. Just - süsteem pole praegu solidaarne väiksemate perede suhtes. Samuti kirjutate, et kui Teil oli üks laps, siis Te ei tundnud, et Teile tehtaks liiga. Jah, sellist reaktsiooni eelnev olukord, mis kehtis kuni 2022. aasta lõpuni, ei tekitanud. Aga nüüd läks süsteem tugevalt ühele poole kaldu: summad muutusid ebaproportsionaalsemaks, lisandusid indekseerimine ja sujuv väljumine. Samuti, nagu ise välja tõite - maksusoodustuse teema. Ühe lapsega pole seda üldse ja kahe lapsega on väiksem kui kolme lapsega. Teie kolmanda lapse pärast ei läinud tüli lahti. Probleem pole ühtedes või teiste peredes, vaid vastandavas, ebaõiglases seaduses. See riivab paljude inimeste õiglustunnet ja praegune olukord pole jätkusuutlik. https://epl.delfi.ee/artikkel/120100746/andres-vork-poliitikud-on-oma-arvutustes-vea-teinud-kahelapseliste-perede-vaesusrisk-pigem-kasvas

    3. Igaks juhuks täpsustan. Sain aru küll, et Teie soovisite argumenteerida hüpoteetilise olukorraga, kus ühtegi toetust ei oleks. Juhin siiski Teie tähelepanu sellele, et algatus ei räägi midagi toetuste tühistamisest. Asjakohane on argumenteerida võttes aluseks praegu kehtiv kord ja arutleda võimalike alternatiivide üle. Kõigi toetuste tühistamine nende alla kindlasti ei käi.

   3. Oh jah....

    Loodan,et nüüd on teemaalgatajad igati rahul.Toetus tehti väiksemaks ja kirsiks tordil jäime solidaarselt ilma ka laste tulumaksusoodustustest. Elagu lapsed!!!

    1. Tulemus võib paljude laste olukorda halvendada

     Mõisted ´proportsionaalne´ ja ´õiglane´ on pisut hägused, aga kuna valitsusel on vaja kokkuhoiukohti, võib tähendada see ka seda, et kõigi laste toetus saab olema 80 eurot. Kas see vastaks petitsiooni eesmärkidele? See tähendaks väga paljude laste olukorra halvenemist. Aga samas oleks mitmete inimeste arvates õiglane, kuna on võrdne. Algatus võiks olla konkreetsem ja tagama selle, et laste olukord kindlasti halvemaks ei muutuks, muidu on tehtud kahju.

     1. Kolmelapseliste perede toetus on hetkel 303 eurot ühe lapse kohta kuus. See on mulle teadaolevalt suurem kui kusagil mujal Euroopas ühe lapse kohta. Ka palju rikkamates riikides on toetus väiksem, tihti isegi tunduvalt väiksem. Kas nüüd, kui see oleks 236 eurot ühe lapse kohta, muutuks olukord halvemaks? Võib-olla, sest rohkem raha on alati parem. Aga kuna tegemist on endiselt väga suure toetusega, eriti võrreldes kahelapselise pere lastele makstava toetusega, siis ei saa kuidagi öelda, et olukord muutuks halvaks. See oleks ikkagi väga suur toetus. Iseasi on see, et süsteem on sedavõrd halvasti üles ehitatud, et lapsed peredes, kus on neli või enam last, saavad ühe lapse kohta juba vähem toetust kui kolmelapselise pere lapsed ja mulle jääb täiesti arusaamatuks, miks Eesti Lasterikaste Perede Liit selle eest ei seisa, et süsteem oleks normaalselt ja õiglaselt üles ehitatud. MTÜ Õiglase Riigi Nimel igatahes soovib seda. Petitsiooni "Iga laps on oluline!" eesmärk pole kunagi olnud toetuse vähendamine, kuid see on poliitikute pädevuses, millised on riigi rahalised võimalused ja milline on ka nende eelistatud poliitika. Ametis oleva valitsuse seisukoht näib olevat, et laste heaolu sõltub suuresti ka sellest, et riigil oleks pakkuda piisavalt kvaliteetseid teenuseid lastele ja lastega peredele, sh puuetega lastele, ning kogu laste heaolu ei sõltu sellest, kui palju sularaha iga kuu arvele tuleb.

    2. Toetuse ebavõrdsus

     Kuna tegu on peretoetusega (võime ka nimetada selle iibe tõstmise toetuseks vanematele), mitte lapsetoetusega, siis pole ju ime, et see ei sõltu konkreetsest laste arvust peres, vaid kindlast laste arvu vahemikust - järelikult polegi ju midagi ebaõiglast suurperedele, mille eest nii tohutult seista.

     1. Jääb veidi arusaamatuks miks peaks lapsi kohtlema ebavõrselt laste arvu vahemiku tõttu või tekkima mitmekordne erinevus toetustes laste arvu vahemiku tõttu?

    3. Ei ole ebavõrdne.

     Kolmandast lapsest tõusevadki mitmed kulud. Näiteks pole turul odavat autot, kuhu mahuks kolme turvatooliga lapsed sisse. Näiteks lastega puhkusele minnes või olles sunnitud ööbima majutusasutuses pead võtma kaks tuba või ekstra suure toa. Elu muutub nii mitmeski lõigus kallimaks peale teist last...

     1. Riigi ülesanne on kõikidele laste minimaalselt vajaliku elustandardi tagamine. Kui rääkida majutusasutusest, siis see pole regulaane igakuine kulu ja ei peaks oluliselt aastaseid kulusid tõstma. Iseasi kas see majutus ja puhkus üldse peaks maksumaksja raha eest pakutav olema? Autode osas on erinevaid võimalusi, alati ei pea ostma uut autot otse salongist, paljudel kahe lapsega peredel polegi võimalik autot hankida. Tasub teha ka arvutused, näiteks ühe lapse ema ema viib üht last ühe autoga lasteaeda ja tema toetus vs kolme lapse ema viib kolme last lasteaeda ja kooli ja saab lastetoetust kolme eest ning lisaks peretoetuse. Kumb siis on halvemas olukorras?

    4. Miks??

     Teie petitsioon on olnud üleval peagi pool aastat. Seletage palun, miks te lõppkuupäeva kogu aeg kaugemale lükkate? Oli see alles hiljuti 30.04, siis 7.05. nüüd 12.05.

     1. Hea Liisi, aitan Teid veidi arvutamisega - järgmisel nädalal saab petitsiooni päises oleva kuupäeva järgi 3 kuud. On ju väga suur vahe, kas kaks, kolm või kuus?

     2. Tere ja tänan küsimuse eest! Pool aastat on muidugi ilmne liialdus. Ja miks mitte? Me ei ole sugugi kogu selle aja jooksul, mil algatus on allkirjastamisel olnud, tegelenud sellega, et inimesi sellest teavitada. Igaüks toimetab oma tempos vastavalt oma võimalustele :)

    5. Miks?

     Küsimus jääb samaks. Miks seda lõppkuupäeva kogu aeg vaja nihutada on? Eksisin tõesti, ongi 9.02 algatatud, aga see pole esimene petitsioon.

     1. Miks?

      Küsimus jääb samaks. Miks seda lõppkuupäeva kogu aeg vaja nihutada on? Eksisin tõesti, ongi 9.02 algatatud, aga see pole esimene petitsioon.

      1. Viimastel päevadel on lisandnud allkirju. On õige ja õiglane anda inimestele veel võimalus allkirjastada rahvaalgatust, kui varem info nendeni pole jõudnud.

     2. Liisile

      Sest nüüd lähiajal on ostetud tasulist reklaami Facebookis oma allkirjade kogumisele, ju siis tuli anda sellele aega mõju avaldada. Ka enne seda (lõviosas vist veebruari lõpus) käis Facebookis kõva promo erinevates gruppides, kus seda jagati. Raske uskuda, et antud petitsioon ei ole juba jõudnud enamikuni, kes võiksid soovida allkirja anda. Eks allkirjade kogunemise kiirus viimastel päevadel juba näitab seda, et enamik soovinutest on oma allkirja varasemalt ära andnud.

      1. Hea Johanna, mind paneb väga imestama see agressiivsus, millega meie algatust, algatajat ja mõtteviisi ründad. Arvamused on erinevad, milleks igas võimalikus kanalis meid igapäevaselt maha teha?

      2. Mismoodi te Johanna vastuseid agressiivse rünnakuna tõlgendate? Kui tema seisab suurte perede eest, on see rünnak, kuid see, mismoodi selle petitsiooni loojad kinnises FB grupis ja artiklite all kommenteerivad, on aktsepteeritav? Peresid toetatakse erinevalt, sest jutt on ka erineva suurusega peredest. Ei saa ju olla loogiline see, et mida rohkem lapsi, seda väiksemad väljaminekud.

      3. Tere Johanna Rahvaalgatuse portaal on kodanikele antud võimalus rahumeelselt oma arvamust avaldada. Loodetan, et siia jõudnud, kuid teisel arvamusel olevad pered suudavad olla tolerantsed ega tule siia viha õhutama ja vastanduma.

     3. nö suurpered lõpetage juba ära!

      Suur tänu!!! ja jõudu, jaksu algatuse koostajatele! Tegelikult algatusest selgelt näha, et iga lapse ei loe, vaid need nö suurpere lapsed on olulised (ca 200 000 väikepere last ei loe, ei ole olulised). Nii mitmegi nö suurpere fänni tekstist kostub läbi see sama kadedus, mida nad väiksematele peredele ise süüks panevad. Elu ei ole kallimaks läinud vaid suurperedele, vaid kõikidele meile. Ei loe ainult Teie lapsed, Meie omad ka. Miks on 1 pere Kati olulisem kui teise pere Mati? (minul 1 pereliikme kohta sissetulek 350.- (sh lastetoetus), mis kadeduset jutt, tahaks ellu jääda). Mina käitun vastutustundlikult ja võtsin kanda koorma, mida suudan kanda. Miks ma pean oma aega ja raha (oma laste asemel) kulutama veel ka vastutustundetute vanemate laste üles kasvatamiseks. Miks on neil rohkem õigust kui meil? "Eesti rahvuse säilitajad" - no aga sünnitage siis kuni menopausini. Kolmas laps käes väjusite haiglast sildiga "laps riigile", ha ha ha. Tegelikult võiks selle peretoetuse siduda kohustusega, et lapse täisealiseks saades, vähemalt 20 a laekub tema tulumaks Eesti Riigile, kui ta siit otsustab ära kolida siis on ta kohustatud tema üleskasvatamiseks kulunud raha riigile tagastama, see ju meie kõigi raha. NB! Hea, et aega pikendasite, vanemal generatsioonil arvutile ligipääs puudub, lähen nädalavahetusel külla ja saan selles osas neile abiks olla (ise kuulsin ka algatusest juhuslikult TV). Ja üldse, väikepere vanematel ei ole aega arvutis istuda, nad on tööl, et enda ja teiste lapsed üles kasvatada. Isale, kes kurtis, et 3 turvahälli ei mahi autosse ära, aga suuremat ei jaks osta. Ise sõidan 3000.- maksava 7 kohalise VW, teenib hästi, soovitan!

      1. Selle postituse pühjal on siis nüüd teada kuidas suureprede vastaseid allkirju kogutakse. Vanemalt generatsioonilt poomt üe räökimisega.

      2. ANNIKA VIINALASS, uskumatu, milline sõnavõtt.

     4. Aili Allaste

      Tere Palume teiste algatuste lehel mitte käia viha õhutamas ja vastandumas . Jagate teist algatust ja kirjutate juurde, et on vaja kaitsta kõiki lapsi. Kobkreetselt see algatus just nõuabki, et riik kohtleks ka väikeste perede lapsi toetuste jagamisel õiglaselt.

      1. Astrea Simulman

       Tulebki kõiki lapsi võrdselt kohelda! Aga antud algatus on tootnud rohkem viha kui pakkunud reaalseid lahendusi. Ei näe, et kutsuksite kommentaariumis korrale inimesi, kes suurperesid avalikult laimavad ja peres kasvavaid lapsi häbistavad, ilma igasuguse konstruktiivse ettepanekuga, kuidas asju õiglaseks muuta. Aga kui juhtida tähelepanu algatuse toetajate häbiväärsetele häälte püüdmisele....

       1. Ma ei mõista neid, kes on igasuguse põhjuseta vastandamas väikeseid peresid suurperedega. Vihale ja alusetule süüdistuse õhutamisele ei ole mingit põhjendust. Võrreldes mõne teise kampaaniaga on allkirja kogunenud vaiksel ja tagasihoidlikul moel, meeleavaldusteta ja riigile vastandumiseta, ei ole me infot kõikide uudistes avaldanud. Soovin, et siiski austaksite teiste inimeste õigust oma arvamusele.

      2. Läbi mõtlemata toetus,mida ei toeta

       See on läbi mõtlemata algatus,kus puuduvad näited ,mis on teie arvates õiglasem toetus .Siin on esile toodud ainult need numbrid mis suurpere toetustes kajastuvad.Kui soovid et see asi toimiks on vaja see algatus läbi mõelda .

       1. Toetus ei ole nii suur kui arvatakse

        Teie arvutus on absoluutselt vale. Panete kirja et lastetoetuste vahe on nii sur mis tekitab laste eest erisusi. Esimese ja teise lapse toetused kokku on 160 eur. Alates kolmandast 100. Suurpere toetus on 650, pool millest on lastele ja teine pool on pere toetamiseks. Nüüd aga arvutame. 1 laps-80 2 last- 160 3 last- 260 4 last- 360 5 last- 450 Arvutamine- suurperetoetuse pool summa, ehk 325 jagame laste arvuga peres. 325/3= 108 eur igale lapsele 325/4=81.25 eur lapsele 325/5= 65 eur lapsele Ja paneme kõik toetused kokku> 3 last peres= 80+80+100+108=368/3= 122,66 eur lapse kohta 4 last peres= 80+80+100+100+81,25=441,25/4=110,31 lapse kohta 5 last peres= 80+80+100+100+100+65= 525/5= 105 eur Kokku tuleb lastetoetusest vahe 20 eur. Ja nagu näha, siis võidavad 2 lastega pered ja 1 lapsega pered igatmoodi. Isegi kui võtta vanemate sissetulek, siis 1 ja 2 lapselised pered on materiaalselt paremas seisundis kui paljulapselised. Ennem kui midagi kirjutada võiks ka natuke uurida missugune olukord on tegelikkuses. Karjuda ja nõuda oskavad kõik, eriti kui jutt on tasuta rahadest. Samuti keegi ei keela teha juurde veel lapsi et saada toetusi, miks siis ei tee, küsimus neile, kes karjuvad ebavõrdsetest. Mida Teie kardate, riik ju toetab!

        1. Tere Yana Tubdub, et te pole aru saanud, et see toetust on lastele mõeldud. Juhin tähelepanu, et peretoetuste eesmärk on toetada peresid laste kasvatamisel. Tööealiste lastevanemate rahalinev toetamine 325 eur kuus on riigile ebavajalik ja ülemäärane koormus. Kõige olulisem lahendus olla selles, et osadele vanematele maksmise asemel lastele suunatud raha ehk lapsetoetus tõstetakse kõigile lastele vähemalt 100 euroni kiiremas korras ja ja indekseeritakse. Selleks vajalik raha võiks tulla ülemääraselt tõstetud lasterikka pere hüvitisi mõõdukalt kärpides ja lisades vajaliku summa riigieelarvest. Sellest võidaksid kõik lapsed, lapsevanemad ise aga saavad juba tööl käies raha teenida

       Olen lugenud läbi algatuse "Iga laps on oluline!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
       NimiIsikukoodAllkiri