Iga laps on oluline!

Teele Jõks,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
11939 allkirja kogutud
ALLKIRJASTA

Riigikokku saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)

Для членов Рийгикогу, избранных 5 марта 2023 года.

Уважаемый Рийгикогу!

Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что каждый ребёнок важен. Поэтому мы не согласны с действующим порядком государственной поддержки детей и семьей. Мы требуем, чтобы субсидии для детей и семей стали соразмерными и справедливыми.

С 1 января 2023 года государственная субсидия для семьи с одним ребёнком составляет 80 евро в месяц, для семьи с двумя детьми — 160 евро в месяц и для семьи с тремя детьми — 910 евро в месяц.

Таким образом, разница между семьей с двумя детьми и семьей с тремя детьми, которые отличаются друг от друга ровно на одного ребёнка, составляет 750 евро, что превышает минимальную заработную плату.

Разница на одного ребёнка составляет почти 3,8 раза (80 в семье с одним и 303 евро в семье с тремя детьми). Это различие между детьми и семьями несправедливо. Также несправедливо, что пособие на целый год для семьи с одним ребёнком (960 €) почти равно месячному пособию для семьи с тремя детьми (910 €).

Разница в размере таких семей – двое детей, но разница в содержании – более чем в 11 раз.

Мы требуем от Рийгикогу незамедлительных действий по стандартизации и справедливому распределению субсидий для семей разной величины.

Мы хотели бы отметить, что простое приравнивание пособия на первого и второго ребёнка к пособию на третьего ребёнка к ста евро не означало бы гармонизации или уравновешивания, поскольку пропорции в пособиях существенно не улучшились бы.

Неважно, как называется пособие – на ребёнка или на семью. Если пособие выплачивается родителю в зависимости от количества детей, оно предназначено для поддержки воспитания и содержания детей. Мы согласны с тем, что многодетные семьи нуждаются в большей государственной поддержке, чем малочисленные, но не согласны с нынешней ситуацией, когда закон провел резкую грань между более и менее ценными с точки зрения государства детьми.

В преамбуле Конституции Эстонской Республики говорится, что наша страна основана на свободе, справедливости и законе. От этого принципа справедливости, являющегося одной из фундаментальных ценностей страны, нельзя отказываеться и при поддержке детей и семей.

Государственные субсидии должны быть соразмерными и справедливыми, ведь важен каждый ребёнок!

Во имя Cправедливого Государства

11939 allkirja kogutud

Riigikokku saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Tähelepanu! Algatuse algtekst on kirjutatud eesti keeles, kuid lugesid ülal venekeelset tõlget. Su allkiri läheb aga eestikeelsele tekstile. Allkirjastada saab vähemalt 16aastane Eesti alaline elanik ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga.

Kommentaarid

 1. Iga laps on oluline

  Annan igaks juhuks märku, et kui see algatus muutust ei too, siis üritan samuti kuhugi pöörduda, kohtusse näiteks. Olen kolmelapseline, aga vanim toetuse east väljas. Ja ei rakendu see proportionaalselt kahanev tore toetus mulle (et siis kahe lapse eest saaks edasi). Kolme lapse toetuse saamiseks peavad need olema ka õigete vanusevahedega. Kui vahe on 9a, siis minu 3 last ei ole sama toetust väärt, kui need kolmelapselised, kelle vanim on 18-19a. Minu meelest veel eriline ebaõiglus.

  1. Põhimõte "Iga laps on oluline" on Erakonna Eestimaa Rohelised valimisprogrammis

   EER programm neiks valimistes sisaldab muuhulgas: 7.1. PEREHÜVITISED, ELATISRAHA JA TOETUSED 1. Väärtustame kõiki lapsi võrdselt ja tagame kõigile väärika toimetuleku. Lapsetoetuse suurus ei peaks sõltuma lapse sündimise järjekorrast. vt. https://rohelised.ee/programm/

   1. Toetasin, aga algatusest puudub konkreetne positiivne ettepanek

    Ettepanek sai minult küll toetusallkirja, kuid kahjuks on algatajate ainus sõnum, et praegusel kujul peretoetused on ebaõiglased ning et riiklikud toetused peavad olema "proportsionaalsed ja õiglased", sest iga laps on oluline. Samas ei selgu, missugune siis näeks algatajate sõnul välja proportsionaalne ja õiglane perehüvitiste süsteem. Õnneks oskan seda öelda mina. Minu ettepanek (mida rohelised kahjuks ei jõudnud oma programmis kajastamiseks läbi arutada) on loobuda perehüvitiste senisest mõttetust liigirikkusest ning kehtestada üks ja ainus lapsetoetus suuruses, mis katab keskmised standardkulud ühe lapse kohta. Pärast uut indekseerimist on see tõenäoliselt suurusjärgus 500 eurot (seni 418,40). Et asi selgem oleks - kahele lapsele makstakse siis lapsetoetust kokku 1000 eurot kuus, kolmele 1500 jne. Selle hinnaks võib olla uus solidaarsusmaks üksikisikutele - 8% kogu tulult või ca 12% sellelt tuluosalt, mis ületab tulumaksuvaba osa (tänavu 654 eurot kuus). Eesmärk on aga oma hinda väärt. Kui Eesti on huvitatud sündimuse kasvust taastetasemele, peab iga lapse väärikas toimetulek olema tagatud. Alternatiivne, vähem radikaalne tee võimalus oleks ühe ja ainsa lapsetoetuse suuruseks kehtestada esialgu 300 eurot kuus, mis tähendab, et kolmelapselise pere toetus jääb samale tasemele nagu praegu. See on kaetav 3,3% solidaarsusmaksuga kogu tulult või ca 5% sellest tuluosast, millelt võetakse tulumaksu. Mida tähendab, et hinnaks VÕIB olla selline maks? See tähendab, et sellist maksu ei pruugi tingimata tulla, sest pole sugugi võimatu, et leitakse veelgi võimalusi seniste kulude kärpimiseks hinnaguliselt kuni 1,23 miljardi euro ulatuses. (500 euro stsenaariumi korral) Igal juhul peaks uus, üks ja ainus lapsetoetus (nimetagem seda ühtekuuluvushüvitiseks) vahetama välja järgmised toetused: üksikvanema lapse toetus, lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta, lapsetoetus alates kolmandast lapsest, lasterikka pere toetus (3–6 last), lasterikka pere toetus (7+ last), samuti eestkostetava lapse toetus. Ning kas on siis enam mõtet ka täiendaval maksuvabal tulul lapse ülalpidamisel, mis säästab perekonnale teise lapse kohta 30,80 eurot ning kolmanda ja iga järgmise lapse kohta 50,80 eurot kuus? Kõigele lisaks on need soodustused mõeldud kuni 17-aastase lapse kohta (perehüvitised aga kuni 19-aastaseks saamiseni)! Vaata https://arvamus.postimees.ee/7717251/jaanus-nurmoja-ohukesed-maksud-ei-ole-ohuke-riik Toetuste liigirikkusest loobumisega aga ei tohiks kaasneda mõnede ühekordsete, elusündmustega seotud toetuste kadumist, sest isegi kui neil ei oleks praktilist väärtust, on neil ikkagi sümboolne tähtsus. Ka roheliste valimisprogramm näeb ette, et "Säilitame ühekordsed, elusündmustega seotud toetused (lapse sünd, kooliminek jne)."

    1. Toetuste eri liigi

     Tervist Kõigepealt ütlen, et minu kommentaar ei ole pahatahtlik! Antud algatus ei ole korrektne, sest te panete erinevad toetused lastetoetusteks kokku. Lapsetoetuse suurus on 80 eurot kuus. Kui peres on kolm või enam lapsetoetuseks õigustatud last, on lapsetoetuse suurus 100 eurot kuus alates kolmandast lapsest. Teie panete siia juurde lisaks suurepere toetuse, mis on eraldi, alates kolmandast lapsest. https://sotsiaalkindlustusamet.ee/perehuvitised-ja-muud-toetused/peretoetused/lapsetoetus

     1. Tere! Nagu ütleb ka algatus: ei ole tähtis, kuidas toetust nimetatakse - kui seda makstakse lapsevanemale laste arvu alusel, on see mõeldud laste kasvatamise ja ülalpidamise toetamiseks.

    2. Mis on eesmärk

     Mis on teiepoolne soovitud eesmärk? Kas see, et toetus tõuseks kõigil või suurperedelt suurperede toetuse äravõtt?

     1. Tere! Küsite, kas algatuse eesmärk on, et toetus tõuseks kõigile. Vastan omapoolsete küsimustega. Kas nüüd, kui alles hiljuti suurematele peredele toetus märkimisväärselt tõusis, peaks see Teie arvates lähiajal veel tõusma? Kui algatuses on sõnastatud, et toetused peavad ühtlustuma, siis kuidas see saab toimuda, kui ka suuremate perede toetused veelgi kasvaksid? Samas ei ole algatuses juttu toetuse äravõtmisest - seega ei saa see olla ka eesmärgiks, kuna allkiri antakse konkreetselt sellele tekstile.

    3. Tere

     Mina ei rääkinud suurperede toetuse tõusust midagi. Tahtsin teada antud algatuse konkreetset ettepanekut. Tahan olla kindel, millele allkirja annan. Ma ei olnud antud algatuse puhul kindel, st ajas segadusse. Kõike head soovides