Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajagaUus Eakus

Jüri Ginter,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 131 allkirja

869 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 131 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Kuna algatus ei kogunud seatud tähtajaks vajalikku miinimumi (1000 allkirja), on see praegu autorite poolt peatatud. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirjad ühe aasta jooksul juhuks, kui algatus taasavatakse digiallkirjade kogumiseks.

Praegu ei või töötu üldse töötada. Kui ta veidigi ametlikult töötab, kaotab ta ravikindlustuse. See vähendab huvi tööd otsida ning inimene kaotab tasapisi oma kvalifikatsiooni ja tööharjumuse. Samas on selline käsunduslepingu vm lepingu alusel või osaajaga töötamine hea võimalus mingis valdkonnas tööturule sisenemiseks. Sellest töötamisest peaks töötukassat teavitama ning hüvitist proportsionaalselt vähendama.

Ettepanek -

Töötuks registreeritakse ka inimesed, kes töötavad ajutiselt osaajaga või kes töötavad käsundus- vm lepingu alusel. Tuleb võimaldada osakoormusega töötamine, ilma kohustuseta maksta miinimtöötasu eest sotsiaalmaksu. 

Põhjendus -

Nii säilitatakse tööharjumus ja kvalifikatsioon (eelkõige vanemaealistel) või omandatakse tööharjumus ja kvalifikatsioon (eelkõige noorematel). Töötutoetus ja toimetulekutoetus võimaldaksid inimestel ajutistest raskustest üle saada ilma vajaduseta võtta kiirlaenu või vähendada oma elustandardit st müüa korterit, autot vm. 
Lepingute alusel töötamine on ka sobiv algus oma ettevõtte asutamiseks. 
Eelkõige on oluline ravikindlustus. 
Ettepaneku rakendamine teeb paremini kättesaadavaks ka teenused, mida seni saavad kasutada ainult töötud ning väheneb, et inimesed loobuvad töötamisest ja registreerivad ennast töötuks, et neid teenuseid kasutada.
Ei teki vajadust minna ravikindlustuse säilitamiseks eelpensionile. Vähem ametnike ja töötute aega kulub pidevale ümberregistreerimisele seoses ajutise töötamisega.
Töötukassa kaalutlusõigust toetab Riigikohtu otsus 3-3-1-51-13. Töötute osaline töötamine on lubatud Luxembourgis, Rootsis, Saksamaal, Ungaris, Hollandis jm. 
Kuna see peaks olema siiski ajutine lahendus, siis võiks töötutoetuse proportsionaalselt säilitada üheks kvartaliks ning edaspidi tasutakse vaid ravikindlustuse puudu jääv osa.

Kommentaarid

 1. Kindlasti võiks töötu osaajaga või käsunduslepinguga töötada.

  Eriti raske on vanemas eas töö kaotanul uut töökohta leida. Ta võiks teha ka juhutöid, kui selleks võimalus avaneb.

  1. Täpsustus sotsiaalamaksu osas

   Ettepaneku tekstist oli võimalik aru saada, et sotsiaalmaksu ei pea üldse maksma. Mõeldud oli ikka nii, et sotsiaalmaksu makstakse teenitud töötasu pealt, kuid ei pea maksma miinimumpalga ulatuses, kui teenitud töötasu on väiksem.

   1. Tegelikult peaks sotsiaalmaksu miinimummäära ära kaotama, et see ei kägistaks väikeettevõtjaid ja FIE-sid. Või luua valikuvõimalus - kas väljamaksepõhine 33% või võrdne summa iga töötaja kohta kuus, kusjuures see võrdne summa peaks võrduma kas eelmise aasta keskmise palga või mediaanpalgaga. See võrdse summa valimise võimalus tähendaks, et sotsiaalmaks ei vähendaks tööandjate motivatsiooni kõrget palka maksta.

  2. Kodanikupalk oleks parem alternatiiv

   Esiteks soovitan anda toetuallkiri (ka) sellele algatusele siin: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/c79c1938-dc37-439e-9e5b-9033c534239b Teiseks kommentaarid ideele "Sellest töötamisest peaks töötukassat teavitama ning hüvitist proportsionaalselt vähendama." Sisuliselt rakendataks siin "negatiivse tulumaksu" põhimõtet, mis on kasutusel ka mõnes kodanikupalga ehk tingimusteta põhisissetuleku pilootprojektis. Näiteks Ontario eksperiment Kanadas on selline, et inimesele on ette nähtud põhisissetulek 16989 dollarit aastas, kuid iga sellele lisanduva dollari kohta vähendatakse põhisissetulekut 50 sendi võrra. Sisuliselt tähendab see 50% tulumaksumarginaali. Aga kuna olemasolevat tulumaksusüsteemi testi käigus ei muudeta, siis on see tulumaksumarginaal kohati isegi 70% kandis. Lihtsam alternatiiv (mis ei vajaks bürokraatiat ega ka reaalajas töötava tuluregistri loomist) oleks kõigile võrdne, tuludest mittesõltuv kodanikupalk. Ülaltoodud Ontario näitele vastaks kodanikupalk 16989 dollarit aastas ja 50% (ning kohati suuremgi) tulumaks sellele lisanduvast tulust.