Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajagaUus Eakus

Jüri Ginter,

Kommentaarid

Kodanikupalk oleks parem alternatiiv

Esiteks soovitan anda toetuallkiri (ka) sellele algatusele siin: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/c79c1938-dc37-439e-9e5b-9033c534239b Teiseks kommentaarid ideele "Sellest töötamisest peaks töötukassat teavitama ning hüvitist proportsionaalselt vähendama." Sisuliselt rakendataks siin "negatiivse tulumaksu" põhimõtet, mis on kasutusel ka mõnes kodanikupalga ehk tingimusteta põhisissetuleku pilootprojektis. Näiteks Ontario eksperiment Kanadas on selline, et inimesele on ette nähtud põhisissetulek 16989 dollarit aastas, kuid iga sellele lisanduva dollari kohta vähendatakse põhisissetulekut 50 sendi võrra. Sisuliselt tähendab see 50% tulumaksumarginaali. Aga kuna olemasolevat tulumaksusüsteemi testi käigus ei muudeta, siis on see tulumaksumarginaal kohati isegi 70% kandis. Lihtsam alternatiiv (mis ei vajaks bürokraatiat ega ka reaalajas töötava tuluregistri loomist) oleks kõigile võrdne, tuludest mittesõltuv kodanikupalk. Ülaltoodud Ontario näitele vastaks kodanikupalk 16989 dollarit aastas ja 50% (ning kohati suuremgi) tulumaks sellele lisanduvast tulust.