Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajagaUus Eakus

Jüri Ginter,

Kommentaarid

Täpsustus sotsiaalamaksu osas

Ettepaneku tekstist oli võimalik aru saada, et sotsiaalmaksu ei pea üldse maksma. Mõeldud oli ikka nii, et sotsiaalmaksu makstakse teenitud töötasu pealt, kuid ei pea maksma miinimumpalga ulatuses, kui teenitud töötasu on väiksem.

  1. Tegelikult peaks sotsiaalmaksu miinimummäära ära kaotama, et see ei kägistaks väikeettevõtjaid ja FIE-sid. Või luua valikuvõimalus - kas väljamaksepõhine 33% või võrdne summa iga töötaja kohta kuus, kusjuures see võrdne summa peaks võrduma kas eelmise aasta keskmise palga või mediaanpalgaga. See võrdse summa valimise võimalus tähendaks, et sotsiaalmaks ei vähendaks tööandjate motivatsiooni kõrget palka maksta.