Valimiskautsjoni tasugu iga kandidaat ise!

Andres Laiapea,

Kommentaarid

muudatus

Mõte, et kaotada varanduslik tsensus, on ilmselt õige, kuid selline viis ei taga midagi. Kui erakond on nõus inimese eest kautsioni maksma, siis pole mingit probleemi see raha inimesele nt laenata, et ta ise saaks kautsioni tasuda. See muudatus ei tasu isegi selle paberi kulu, millele see trükitakse. Samas mõte asendada kautsion mingi hulga, nt 1000 valimsõigusliku kodaniku allkirjaga, on toetamist väärt. Ja see võikski olla ainus kriteerium. Ka erakond peab vaatama, kelle ta kandideerima paneb. Samuti pole mingit vajadust spetsiaalse veebilehe järele. Iagüks võib selle dokumendi koostada. Kui digiallkirjad on kehtivad, siis on nad kehtivad ja asi on tehtud.

  1. Kui erakond üritaks kandidaadi eest ikkagi sedasi kuidagi varjatult ise kautsjoni tasuda, tuleb seda käsitleda praegu kehtiva korra kohaselt keelatud annetusena (see tuleb tagastada või kanda riigieelarvesse), mille tegemise eest võib juriidilist isikut karistada rahatrahviga kuni 15000 eurot ja eraisikut selle vastuvõtmise eest rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (ehk 1200 eurot). Antud ettepanek ei näe ette keelatud annetusi puudutava regulatsiooni muutmist. Kandidaadi toetusallkirjade kogumine Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehe kaudu säästaks vajadusest hakata võrdlema toetajate nimekirjasid valijate registriga (digiallkirja saavad anda ka paljud, kellel ei ole hääleõigust, aga siis saaks vastava filtri kohe vahele panna, nagu e-hääletuse korral). Minu arvates võiks iga kandidaadi toetajate nimekiri olla samas ka avalik ning üks hääleõiguslik võiks saada toetada korraga ainult ühte kandidaati. Nii loodaks ka selles osas kõigile kandidaatidele võrdsed tingimused. Tehniliselt ei oleks selline lahendus kuigi keeruline ega kulukas.