E-hääletus tuleb muuta vaadeldavaks!

E-hääletuse vaatlejad 2011-2023, Märt Põder, Sulev Švilponis, Virgo Kruve, Meelis Kerbo, Heldur-Valdek Seeder,

Kommentaarid

Internetihääletus

Toetan väga targa mehe püüdeid midagi paremaks muuta, kuid seni, kuni meil on nn e-hääletus kodudest, hooldekodudest ja mitmel päeval, ei muutugi midagi, sest petturid leiavad aja jooksul ikka uued nipid, kuidas võim kaaperdada. Kindlalt on suurpettuse huvides asjaolu, et internetihääletuse tulemusi ei ole jooksvalt näha (meie kurikuulsas e-riigis!?) ning et eelhääletuse aja lõppedes puuduvad tulemused. Mis internetihääletus see üldse olla saab, kui serveris ei fikseerita hääli jooksvalt ja neid ei näidata selle aja lõppedes, ehk enne paberhääletuse algust? Kogu pühapäeva jätamegi petistele tulemuste "timmimiseks" - nii lihtsalt seda teha võimaldamegi! Kaua me laseme muul maailmas meie kui "eduka digitiigri" üle naerda? Oleme juba lausa haledad oma pettustega, kui oleme digi abil tehtud riigipööretega kuulsad! Me peaks rohkem rääkima rahvale, et Eesti variandi õige nimetus on "internetihääletus", mitte e-hääletus. Meie kasutatavat internetihääletust ei kasuta mitte ükski riik mitte kusagil sellisel kujul! Mitte ükski! See meie nn e-hääletus on tegelikult internetihääletus ja ei ole võrreldav teistes riikides osaliselt kasutatud e-hääletusega. Arvan, et meid petetakse sellega teadlikult, see variant absoluutselt ebaturvaline, muudetav, riskiderohke . Kui e-hääletust ongi mõnes riigis tehtud, siis on see valimisjaoskondade arvutitest, mitte isiklikest või ettevõtete omadest e ühistest. Veel: kuni me ei nõua täpselt EV Põhiseaduses sätestatud hääletuse korra järgimist, jätkub ka ebameeldiv erakondade ja nimekirjade kaudu hääletamine. See ei ole näiteks minul endal võimaldanud mitte kunagi valida seda inimest Riigikokku, keda soovin, vaid mind sunnitakse tegema valikut minu elukoha/piirkonna järgi. Kuna Riigikogu peab töötama otseselt kogu Eesti riigi rahva huvides, siis on selline kord ebaõiglane, kui üle riigi esitatud kandidaatide hulgast valida ei saa. Siis ehk jääksid välja Riigikogus mõttetud nupuvajutajatest näitlejad, sportlased, lauljad jts, keda saaks kasutada vajadusel ekspertidega teatud teemas, kuid enamasti (õnneks ühe erandiga-M.H.) neil puudub majanduslik ja juriidiline mõtlemine riigi juhtimiseks ning arusaam pikkadest dok-dest. Kuulsuste trügimine suure ja kindla raha peale on seal nende senise maine kaotanud. Peaksin saama valida üle Eesti esitatutest kandidaati, keda eelistan - majanduslikult ja juriidiliselt probleeme jagavat ning rahva ja riigi käekäigust hoolivat ausat inimest, mitte vargaid, pettureid ja suure sissetuleku ja hüvitiste noolijaid, kes sinna riigile ja rahvale lähevad halba tegema rahva raha eest! Üleriigilise valikuga (mitte ringkondade kaupa) näeksime lõpuks ka tegelikkust - kes kõige enam hääli kogub. Siiani on piirkonlik/ringkondlik ja erakondlik valimine vaid takistanud inimesel oma tahte väljendamist. See on tõenäoliselt ka suurim vastutuse hajumise põhjus. Kõik see puudutab ka presidendivalimisi - tuleb anda rahva kätte otsustamine igasuguste äraostetavate ja parteilisi mänge mängivate vahendajateta.

  1. See märgukiri pole ühemeheprojekt, vaid on koostatud kümnekonna valimisvaatleja sisendi põhjal, kes on e-hääletuse läbiviimisel osalenud aastatel 2011-2023, teinud ettepanekuid ja esitanud valimiskaebusi. Kas sellistel märgukirjadel on mõtet? Isiklikult arvan, et nende eesmärk on hoida üleval avalikku arutelu ja anda sellesse oma sisend. Kui seda mitte teha, siis sumbub diskussioon tagatubadesse -- ja kõik jätkub vanamoodi. Seetõttu pean mõttekaks mitte ainult selle petitsiooni, vaid *kõigi* e-hääletuse ja demokraatlike valimiste põhimõtete tagamisega seotud märgukirjade allkirjastamist. Adekvaatsete otsuste tegemiseks peavad olema kõik ettepanekud laual ja demokraatia baasprotsesse puudutavad arutelud ning neist lähtuvad otsused peavad olema avalikud.