Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele!

MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas, Kaia-Kaire Hunt,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
10361 allkirja kogutud
ALLKIRJASTA

Riigikokku saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele!

Kaitseministeeriumi plaan laiendada märkimisväärselt Nursipalu harjutusväljakut, mis hõlmaks edaspidi suuri maa-alasid Antsla, Rõuge ning Võru vallas, põhjustab otsest kahju nii kohalikele inimestele, loodusele, ettevõtlusele, eriti turismile.

Nursipalu harjutusväljaku laiendamine puudutab otseselt 21 majapidamist, mille elanikud peavad oma kodudest lahkuma. Riik ei ole suuteline pakkuma samaväärseid elamistingimusi oma kodudest loobuma sunnitud inimestele. Harjutusväljaku kaudne mõjuala on aga oluliselt suurem, ulatudes Karula rahvuspargi ja Haanja looduspargi külje alla ning hõlmates Timmase ja Keretü looduskaitsealasid. Kavandatava polügooni mürareostus levib kümnete kilomeetrite kaugusele mõjutades otseselt tuhandeid inimesi, kodu- ning metsloomi, sealhulgas I ja II kaitsekategooria aluseid liike. Juba olemasolevate harjutusväljakute ja polügoonide mõju tasakaalustamiseks tuleks nende ümber metsa majandada püsimetsana (ilma uuendusraieteta), mis summutab müra ja pakub harjutusväljaku rajamise ja kasutamisega sealt taanduma pidanud liikidele elupaiku.

Harjutusväljaku suurendamine mõjub negatiivselt piirkonna ettevõtlusele, seda eriti Võru maakonnale olulises turismisektoris, aga ka muudes valdkondades, muudab Võrumaa oluliselt vähem atraktiivseks sihtkohaks potentsiaalsetest maksumaksjatest uutele elanikele ning võimendab veelgi ääremaastumist ja elutähtsate teenuste piirkonnast kadumist. Eelnevat arvesse võttes on planeeritaval harjutusväljakul oht piirkonna julgeolekut pigem vähendada - majandus- ja looduskeskkonda ning kodanikuväärikust kahjustades.

Mõistame, et praegune julgeolekuolukord on keeruline. Ometi ei suurenda Eesti kaitstust inimeste usalduse vähenemine riigi vastu taolise kodanike eluliste huvidega mitte arvestava käitumise tõttu. Riigikaitselisi kitsaskohti ei saa ega tohi lahendada kohalike inimeste, ettevõtluse ning unikaalse looduskoosluse arvelt.

Võrumaa on unikaalne maakond, kus kohtuvad kaks kultuuriruumi (võro ja seto) ning mille märksõnadeks nii kohalike kui ka turistide jaoks on rahu, vaikus, kogukond, traditsioonid ning eripärane, liigirikas ja puhas loodus (unikaalne kogu Euroopa kontekstis).

Kõiki eelnimetatud asjaolusid arvesse võttes nõuame riigikaitseks vajaliku taristu korrektset planeerimist koos asukoha eelvaliku, vastavate analüüside ja mõjuhinnangute ning kaasava diskussiooniga. Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele on kohalikke elanikke, ettevõtlust ja loodust vähem kahjustavaid alternatiive, mida peab kindlasti analüüsima ja arvesse võtma.

Nõuame Nursipalu harjutusvälja laienduse protsessi peatamist ja riigikaitseks vajaliku harjutusala lahenduse leidmise protsessi uut algatamist heade planeerimis- ja kaasamistavade kohaselt.

MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas

MTÜ Eesti Metsa Abiks

MTÜ Päästame Eesti Metsad

MTÜ Niilusoo

Aivar Ruukel

Anne Maasik

Anneli Palo

Eda Veeroja

Epp Petrone

Hendrik Noor

Heiki Trolla

Imbi Paju

Inga Raitar

Jaan Tootsen

Jalmar Vabarna

Kadri Giannakaina Laube

Kadri Kõusaar

Kaia-Kaire Hunt

Kairi Leivo

Kaspar Kurve

Kauksi Ülle

Kerttu Rakke (Kadi Kuus)

Kristel Vilbaste

Lauri Sommer

Maarika Niidumaa

Mari Kalkun

Marju Kõivupuu

Mihkel Kangur

Mihkel Kunnus

Olavi Ruitlane

Peeter Laurits

Piret Räni

Rainer Kuuba

Rea Raus

Remo Savisaar

Tiia Kõnnusaar

Tiia Morfin

Toomas Trapido

Viljar Kavant

Õie Sarv

10361 allkirja kogutud

Riigikokku saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16aastane Eesti alaline elanik ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga.

Kommentaarid

 1. sõnastusettepanekud

  1 "Samaväärseid elamistingimusi pole riik kodudest loobujatele suuteline pakkuma." - parandada: Kodumajapidamiste asendamiseks pole riik seni suutnud õiglast lahendust pakkuda. 2 Kõiki eelnimetatud asjaolusid arvesse võttes nõuame riigikaitseks vajaliku taristu korrektset planeerimist koos asukoha eelvaliku, vastavate analüüside ja mõjuhinnangute ning kaasava diskussiooniga. Nursipalul on alternatiive, mida peab igakülgselt kaaluma. Nõuame Nursipalu harjutusvälja laienduse protsessi peatamist ja riigikaitseks vajaliku harjutusala lahenduse leidmise protsessi uut algatamist heade planeerimis- ja kaasamistavade kohaselt.

  1. Riik pole suutnud siiani hüvitada omandireformiga ca 80000 inimesele tekitatud kahju. Nagu aru saada ,rahvale antakse ilusaid lubadusi, kui neist kasvõi 10 % täidetakse, siis on see maksimum. Põhiliselt sõidetaise rfahvast lihtsalt õle.

 2. No kas Aegviidu kandist veel ei piisa et rahvast küüditatakse oma kodunt !

  Asukoht ja loodus Wikimedia | © OpenStreetMap Kaitseväe keskpolügoon Kaitseväe keskpolügooni pindala on 11 951 ha, see asub Harjumaal Kuusalu valla idaosas ning piirneb kolme valla ja kahe maakonnaga: idas Kadrina (Lääne-Virumaa), lõunas Tapa (Lääne-Virumaa) ja edelas Anija vallaga (Harjumaa). Idas piirneb ala Ohepalu looduskaitsealaga ning läänes Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga. Alast põhja jääb Tallinna–Narva põhimaantee ning sellest omakorda põhja Lahemaa rahvuspark. Ulatus põhjast lõunasse on ligi 17 km ning ulatus läänest itta eri kohtades 3,5–7,5 km. Administratiivses jaotuses asub kogu planeeritav ala Kuusalu vallas Suru (keskus), Tõreska, Pala ja Kolgu külas. Keskpolügooni rajamisel võeti puudest lagedaks see ala, kuhu mürsud langevad, et näha, kas ja kuidas need lõhkevad. Keskpolügooni lõunaosa läbib Valgejõgi, moodustades lääne- ja loodeosas loodusliku piiri Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga. Keskpolügooni kirdeosas Läsna mõhnastikus asuvad Nõmmoja Linajärv ja Nõmmoja Kalajärv. Polügooniala edelaosas asuvad keset Pakasjärve raba Pakase järv ja Väike Pakase järv.

  1. Harjutusväljakud

   Meil on eestis 7 harjutusväljakut. Kas sellest meile hetkel ei piisa? Rahu ajal kindlasti piisab. Sõja ajal on terve Eesti üks suur harjutusväli. Lisaks peapolügoonile on ju meil Klooga, Männiku, Sirgala ja Soodla. Võib olla nende lähedal on veel vaba riigimaad kuhu laieneda???

   1. Nursipalu

    Miks on ainult esimesed 40 nime näha?

    1. Nursipalu kaitseks

     Jälle on teatud seltskonnal valitsuses ja Riigikogus näidata endid suurte isamaalastena või Eestimaa kaitsjatena. Mis aga tegelikult toimub. Kui sõjaolukord tekib, on need suured "kaitsjad " esimesed, kes Eestimaa tolmu jalgelt pühivad. Oma inimesed ei maksa Eesti riigis enam punast sentigi. Neist sõidetakse lihtsalt üle. Eestis on juba 7 harjutusväljakut. Kelle või mille kaitseks peame hävitama paljude inimeste kodud, põllumaad ja metsad. Hävitama imeilusat Kagu-Eesti loodust, hävitama meie rikkust, milleks on mets ja puhas õhk. Kas keegi on püüdnud analüüsida, kui palju mürgiseid gaase paisatakse aastas õhku tänu nendele paugatamistele Riik ei hooli juba mõnda aega oma inimestest. Seda kinnitab kasvõi üksteisele järgnevate kriiside tagajärjed. Raha ei ätku meditsiinile ega teedele. VBõib8 olla lisaks metsade hävitamisele kaasnevale ca 1,4 miljardilisele trahvinõudele järgneb veel suurem rahaline väljaminek riigi jaoks, mis on tingitud teedevõrgu nõutavas mahus mitte välja ehitamisega.Meil osatakse ainult hävitada ja lammutada. Mida on valitsus teinud reaalset ettevõtete ja elaniketoimetuleku tagamiseks. Mida on valitsus, Riigikogu ja President teinud, et hakataks täitma NATO ja Venemaa vahel sõlmitud aluslepingut. Rahva hirmutamise, vaenu ja viha õhutamise asemel oleks püütud leida võimalusi sõja ärahoidmiseks, aga sellega meie asjamehed pole hakkama saanud ja pole püüdnudki seda teha. Ja kui kakkiks läheb veel 1000 välisriigi sõduri Eestis viibi9mine. Kas põlistahvas peab hakkama koopas elama, nälgima ha haiguste küüsis virelema. Seda meie riigis valitsust ei huvita. SAga Nursipalu laienmdamisega tekitatakse paljudele inimestele totaalset ülekohut.

     1. Nursipalu kaitseks.

      Olen seal kandis elu jooksul palju käinud ja veendunud, et see pole küll paik kuhu peaks mingi monstrum sõjatandri tegema. Jube mõeldagi, et see looduslikult kaunis paik kus nii paljud inimesed on põlvkondade viisi raske tööga kodu rajanud sodiks tambitakse. Arulage otsus on see kohe kindlasti. Olen kindel, et Vene riigi plaane see meie kaasmaalaste kodudest väljatõstmine ei muuda.

      1. Хватит! Очнитесь уже!

       Такая петиция еще раз подтверждает, что жители Эстонии против вовлечения нашей страны в военные приготовления. С кем воевать готовитесь, дорогие женщины из нашего Правительства? И как воевать будете - сами на полигоне или меня в окопы отправите сидеть ? Очень боюсь, что после такого от Эстонии совсем ничего не останется... Одумайтесь, опомнитесь и прекратите делать то, что вы уже больше чем полгода делаете! Хватит! Пора остановиться!

       1. Oleme KOOS!

        Meie liikumine KOOS RAHU EEST EESTIS MTÜ toetab seda algatust täielikult. Oleme koos!

        1. МЫ ЧТО ГОТОВИМСЯ К ВОЙНЕ? ЗАЧЕМ НАМ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПОЛИГОНОВ ???

         Наше Движение KOOS/ ВМЕСТЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛЮДЕЙ И ПЕТИЦИЮ И НЕ ДОПУСТИТ ,ЧТОБЫ 21 ХОЗЯЙСТВО ОСТАЛОСЬ БЕЗ ЖИЛЬЯ ‼️ МЫ ВМЕСТЕ 🇪🇪

         1. KAS ME VALMISTUME SÕJAKS? MIKS VAJAME VEELGI ROHKEM POLÜGOONE??

          Meie liikumine KOOS /VMESTE toetab inimesi ja petitsiooni ning ei luba 21 majapidamist ilma ELUASEMETA!!! OLEME KOOS 🇪🇪💪

          1. За мир в Эстонии - мы, Коос!

           Мы вместе с жителями Нурсипалу, нельзя уничтожать природу уникального края, леса, животный мир во имя мифической безопасности с дальнобойным вооружением. Это защита или плацдарм?

           1. Miks me tapame oma maad???

            Ma saan väga hästi aru, et sõduritel on vaja kusagil harjutada, aga miks peaks see kõik toimuma kohtades, kus elavad meie inimesed ja kus on korralikud põllumaad? Meil on isegi vähe tõeliselt kvaliteetset põllumaad ja nüüd tahab meie "tore" valitsus ka selle vähese ära tappa. Eestis on päris palju surnud piirkondi kuhu võiks sellised polügonid rajada. Kurb on see, et meie valitsus ei hooli ei meie inimestest ega ka meie loodusest. Ja siis tahetakse veel, et inimesed oleksid lojaalsed riigile ja hoiaksid kokku. Viimasel ajal muud ei olegi, kui et pidevalt sõidetakse tavainimestest üle - nii riigi kui omavalitsuste tasandil. Lihtsalt kurb... Varsti ei tahagi enam Eestis elada.

            1. Kas see on siis "roheline suund ja C02 vähendamine?"

             Seaduslik "Kuritegevus" lokkab meie juhtivas valitsuses. Lubamatult käitutakse loodusega ja sundivad tavalist inimest loobuda kõigest, rääkides kui kahjulik on see meie planeedile. Kaua meid peetakse lollideks? Kas see sõda ei õpeta meie valitsust üldse? Loodan et varsti tuleb tasumise tund meie aadlikutele.

             1. Planeerimine on pikaajaline protsess, mida ei tohi teha kiirustades

              Selliselt kiirustades nii suure kaaluga küsimustes otsuseid langetada ei tohi. Tegemist on meie enda inimestega, kelle saatust niimoodi otsustatakse, mis tähendab, et tuleb olla väga delikaatne, anda aega asjaga harjuda, leida kompromisse ja lahendusi jne. See aga tähendab, et ideest> kuni otsuse vastuvõtmiseni peab kuluma piisavalt aega (min 3 aastat), et kõik vajalik saaks inimlikult tehtud. Meil on olnud ca 30 aastat aega, et selliseid asju ette näha, planeerida jne. Milleks meil muidu nii suur hulk igasugu sõjalisi planeerijaid, analüütikuid jms asjamehi KAMinnis palga on? Riik peab siin pakkuma välja individuaalsed lahendused: kes on rahul rahalise kompensatsiooniga, sellele anda raha. Kes aga on nõus ainult lahendusega, et riik annab vastu asendusmaa, kuhu omaniku soovi kohaselt ehitatakse asenduseks hooned+ komp- sellele tuleb see anda. Põhimõtteliselt tuleb kõne all ka see, et omanik läheb Eesti kaardi juurde ja paneb näpu kaardile, ja ütleb, et tema uus kodu saab olema selles piirkonnas+ uued riigi poolt uued ehitatavad hooned saavad olema sellised-ja sellised. Maa asendatakse võrdses väärtuses ja suuruses jne. Abistatakse kolimisel, sh loomade ja vallasvara kolimine. +rahaline komp ebamugavuse tekitamise ja juurte läbilõikamise eest. Selline peab olema õiglane kompensatsioon. Nendele, kes jäävad harjutusväljaku lähedale tuleb hakata maksma komp samamoodi nagu kompenseeritakse tuulikutest tulenev kahju jms. Ühesõnaga, see on pikaajaline protsess, kus kõik nüansid tuleb lahendada ja seda piisava ajaaknaga. Kui aga kohalikest üritatakse lihtsalt jõuga üle sõita, siis on inimestel nõus endakaitsele kõigi vahenditega. Riik võib määrata, mismoodi me peaksime elama; aga iga inimese õiguses ja valikus on valida, mille eest ja kuidas ta sureb...

              1. vene keele kasutamisest antud teema kommenteerimisel

               Venelased teeksid sellele rahvaalgatusele teene, kui nad ei kommenteeriks siin orkistani keeles. Vene keele kasutamine antud teema kommenteerimisel on provokatsioon ja teeb karuteene kogu sellele rahvaalgatusele. Kui te tahate sel teemal sõna võtta, siis tehke seda kas eesti- või inglise keeles! Русские сделали бы одолжение этой народной инициативе, если бы не прокомментировали ее здесь, в Оркистане. Использование русского языка при комментировании этой темы является провокацией и оказывает медвежью услугу всей этой народной инициативе. Если вы хотите высказаться на эту тему, делайте это либо на эстонском, либо на английском языке!

               1. прекратите комментировать здесь по-русски

                Русские сделали бы одолжение этой народной инициативе, если бы не прокомментировали ее здесь, в Оркистане. Использование русского языка при комментировании этой темы является провокацией и компрометирует всю эту народную инициативу.Если вы хотите говорить на эту тему, делайте это либо на эстонском, либо на английском языке!

                1. Эрки, я с Вами не согласен! В Эстонии каждый третий это русский. И раз уж мы живём вместе, то давайте уважать друг-друга. Всем жителям Эстонии не нравиться происходящее в Нурсипалу и у всех есть право об этом высказаться на их родном языке.

               2. Nursipalu asemel sobib Sinimäed paremini

                Eestlased on intelligentsed inimesed, kuid nende valik NATO polügoonile seda ei peegelda. On valitud sõjalise õppuse kära ja sagimise jaoks vaikne ja peidetud Nursipalu, lõuna-eestis. See nõuab rohkem mõtlemist. Eesti riikliku julgeoleku suurimaks murekohaks on Narva piirkond, kus suurem osa elanikkonnast on venekeelne. Putin tahaks kindlasti selle ala annekteerida. See teeb sellest ideaalse koha NATO väljaõppeks. NATO suur kohalolek kindlustaks seal Eesti ala, mis on Vene invasioonile kõige haavatavam. Eesti ja NATO vägede sissevool Narva kanti aitaks kaasa piirkonna devenestamisele. Sõjaliste manöövrite heli peletaks ida poolt sisenemise mõtteid. Sinimäe piirkonnas on ajalooline venelaste vastu võitlemise ajalugu. Sinimäed on koht, kus NATO treening manöövreid teha ja tugevast kohalolekust teada anda, mitte ära peidetud Nursipalu! Se oleks kõige parim lahendus.

                1. Orava mõttel on jumet: tugev ja jõuline riik kehtestaks enda kohaloleku demonstratiivselt Ida-Virumaal, mis on Vabariigi vastase võimaliku mässu kants (Lisaks Tallinnale). Küsimus on, kas Eesti Vabariigil on piisavalt "mune", et ennast selliselt kehtestada? Teine küsimus on, et kas see ei teeks vaenlasel liialt kergeks provokatsioonide korraldamise ja kohalike ülesässitamise kasvõi sellel samal teema vastu? Võib olla oleks ikka kindlam 09.05 munder varna riputada ja tsiviilriided üll panna IRW ;-)

               3. НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!

                И для этого нам не нужны военные полигоны! Тем более, что для его строительства требуется отбирать чужие земли! Так можно всю Эстонию превратить в военный полигон!

                1. Olge üheskoos

                 Saagu Nursipalust ja Rail Balticust uus Eesti RahuRahvarinne, uus Eesti fosforiidisõda, uus Eesti Taastaasiseseisvumine. Vabanemine ametnike diktatuuri ikke alt... https://www.facebook.com/groups/nursipalukaitseks/permalink/1183853192220542/

                 1. Eesti elamiskõlbmatuks

                  Tundub ,et meie juhtide eesmärk on muuta Eesti maaks kus ei ole võimalik elada. Kuidas on võimalik ,et riik võtab oma elanikelt kodud. Me ei tohi hävitada Võrumaad, ehitage polügon pehkuri akna taha. Meie valitsused, ja eriti praegune, on teinud nii palju halba meie riigile ja rahvale, et seda ei tohi ei andestada ega unustada.