Võimaldada kinnisvaraomanikel taotleda viisasid ning siseneda Eesti riiki, et hooldada, ülalpidada oma kinnisvara (kommunaalmaksete tasumine, remonditööd jne)

Anton Peterson,

Kommentaarid

Ühisloome aeg ja algatuse tõlge

Tervist! Sooviksime Rahvaalgatuse meeskonna poolt algataja tähelepanu juhtida sellele, et ühisloomefaasi ajaks on pandud 95 päeva. Algatajana saate Te kuupäeva muuta (miinimum ühisloomefaasi jaoks st. faasi jaoks, mil algatust saab veel parandada, on 3 päeva) ja alles pärast ühisloomefaasi lõppu saate algatuse allkirjastamisele saata. Samuti on oluline, et võõrkeelsel algatusel on lisatud eestikeelne tõlge.

  1. Tere! Tehtud.