Принятие Закона о сокращении пищевых отходов в Эстонии

MTÜ KESKERAKONNA NOORTEKOGU, Ismail Mirzojev,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
352 allkirja
ALLKIRJASTA

648 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)Inglise keeles (tõlge)

Цель:

Целью данной инициативы является привлечение внимания к глобальной проблеме выброса пищевых отходов и продвижение законодательных изменений в Эстонии, которые помогли бы сократить пищевые отходы. Мы хотели бы призвать парламент Эстонии принять закон о сокращении пищевых отходов, адаптированный к условиям Эстонии, взяв за образец уже успешные зарубежные модели, такие как французский и итальянский законы о сокращении пищевых отходов.

Обоснование инициативы:

По данным Всемирной продовольственной организации, около трети продуктов питания, производимых для потребления человеком, ежегодно пропадает или выбрасывается. Глобальный запас продовольствия оценивается примерно в 1,3 миллиарда тонн. Помимо огромных экономических потерь, пищевые отходы оказывают серьезное воздействие на окружающую среду, увеличивая выбросы парниковых газов и растрачивая ресурсы.

В Эстонии, по оценкам, ежегодно образуется более 84 000 тонн пищевых отходов. Учитывая размеры нашей страны и численность населения, это значительный объем. Проблема пищевых отходов - это не только экологическая, но и социально-экономическая проблема. Законодательные изменения помогут сократить количество пищевых отходов, повысить эффективность распределения продуктов питания и снизить уровень голода в нашем обществе.

Желательное решение:

 • Ввести запрет на выброс отходов для супермаркетов: крупные супермаркеты должны быть обязаны передавать непроданные, но пригодные для употребления продукты питания в благотворительные организации или на корм животным, а не уничтожать их. Аналогичный закон, принятый во Франции, помог увеличить объем пожертвований продуктов питания и сократить количество пищевых отходов и голодающих.
 • Создание образовательных программ: школы должны быть обязаны обучать детей проблеме пищевых отходов для формирования культуры устойчивого потребления. Это включает как теоретические занятия, так и практические мероприятия, такие как компостирование и переработка продуктов питания.
 • Штрафы и стимулы: супермаркеты, не соблюдающие требования, должны наказываться, а за сокращение пищевых отходов должны предлагаться стимулы. Например, в Италии был принят закон, предоставляющий налоговые льготы жертвующим продукты питания лицам, что значительно увеличило количество пожертвованных продуктов.
 • Развитие систем сортировки и компостирования пищевых отходов: В Эстонии следует создать и продвигать системы, поощряющие сортировку и компостирование пищевых отходов в домах, ресторанах и других заведениях общественного питания. Поощрять и продвигать переработку и компостирование в ресторанах и заведениях общественного питания поможет не только уменьшить количество пищевых отходов, но и повысить плодородность почвы и сократить выбросы парниковых газов.

Все эти предложения помогут решить одну из важнейших общественных проблем, связанную с пищевыми отходами. Они уменьшат воздействие на окружающую среду, повысят эффективность распределения продуктов питания, помогут облегчить голод и будут способствовать устойчивому и осознанному потреблению.

Ваш вклад в поддержку этой инициативы неоценим. Участвуйте в общественных дискуссиях, поддержите законодательные изменения и помогите уменьшить количество пищевых отходов в Эстонии. Вместе мы сможем добиться больших изменений и создать более устойчивое будущее для нашей страны.

Заявители:

Исмаил Мирзоев

Валентина Бортновски

Александр Иро

Катарина Рюютель

Марк Ефимов

Елизавета Виирсалу

Георг Вилленберг

Милана Мармазинская

Молодежная организация Центристской партии

352 allkirja

648 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Tähelepanu! Algatuse algtekst on kirjutatud eesti keeles, kuid lugesid ülal venekeelset tõlget. Su allkiri läheb aga eestikeelsele tekstile. Allkirjastada saab vähemalt 16aastane Eesti alaline elanik ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga.

Kommentaarid

 1. Õige

  Õige

  1. Aitäh, toetuse eest.

 2. Lõpp toidu hävitamisele

  Toit on valmistatud selleks, et seda süüa, aga mitte prügikasti viskamiseks.

  1. Oleme sama meelt, Hillar.

  2. Väga nõus! Heategevusorganisatsioonide vahendus (kokku kogumine, sorteerimine, jaotamine jms +kulud) võtab kõvasti aega ja selliselt kogutud toitu saaks jagada alles järgmisel päeval või ülejärgmisel, siis igal juhul on kõige kiirem ja optimaalsem lahendus õigel kuupäeval müümata jäänud toiduainetele järgmine: 2 tundi enne tööpäeva lõppu hakkavad töötajad sellist kjaupa alla hindama, millel õhtuks lõpeb säilitustähtaeg või "parim enne". Praegu tehakse seda alles järgmisel päeval, mis tähendab, et kasumi saamise huvides hoiavad müüjad tähtaja ületanud kaupu ka järgmisel päeval veel müügis, kuni need jõutakse kõrvaldada ja alla hinnata. Nii ilmuvad allahinnatute hulka tooted, millel juba näiteks 2 päeva tagasi lõppes täishinnaga müügi võimalus. Teiseks on soovitus, et kuna tegelikult nagunii ei ole lubatud müüa müügitähtaja ületanud kaupu, siis tuleks neile hinnaalandust teha mitte30%(Grossi), vaid 50% - 80%. Nii on ka mujal riikides kombeks. See kiirendaks käivet, inimesed oleksid motiveeritumad kasutama allahinnatud tooteid, mida kohe samal päeval saaks ära kasutada. Igal juhul hoiaksid kõik kokku aega ja kauplused raha, sest tasuta andmine asenduks nende kaupade eest raha saamisega (äraviskamise asemel, mille eest peaks veel vedu tellima).

 3. Suurte arvude lummus

  Ei ole mõtet lasta end petta suurtest arvudest. Kui jagame toidujäätmete koguhulga elanike arvuga, saame tulemuskes 180 g päevas inimese kohta. Kui nüüd maha võtta veel tavaliselt mittesöödavad toidujäätmed, nagu kartuli-, banaani - ja apelsini koored, kõvaks kuivanud leivakannikad, kondid, kõhuääred, munakoored jne, siis jääb järgi nii väike kogus nö päästetavat toitu, et igasugune katse seda koguda ja toiduna kasutada võib osututda lihtsalt mõttetuks. Eestis on toidu raiskamisega kõik korras, seda ei esine.

  1. On tõsi, et igapäevaselt ühe inimese poolt tekitatud toidujäätmete kogus võib tunduda ebaoluline, kuid on oluline meeles pidada, et need numbrid liituvad kiiresti, kui mõtleme tervele populatsioonile. Näiteks Eesti elanike arvuga (eeldades umbes 1,3 miljonit inimest), on 180 g päevas inimese kohta umbes 234 tonni toidujäätmeid päevas. See on tohutu kogus, mis koguneb aasta jooksul. Teiseks, kuigi on tõsi, et teatud toidujäätmed, nagu kartuli-, banaani- ja apelsinikoored, kõvaks kuivanud leivakannikad, kondid, kõhuääred, munakoored jne, ei pruugi olla otse söödavad, on need siiski olulised komposti valmistamisel, mis aitab rikastada mulda ja vähendada sõltuvust kunstlikest väetistest. See on veel üks viis, kuidas toidujäätmeid saab kasutada selle asemel, et neid prügilatesse viia. Kolmandaks, kuigi mittesöödavate toidujäätmete kogus võib olla märkimisväärne, on ikka veel suur hulk toidujäätmeid, mida saab uuesti kasutada või mida oleks saanud vältida. Need hõlmavad toitu, mida inimesed ostavad ja lõpuks ära viskavad, toitu, mida restoranid ja toidupoed ei müü ja lõpuks prügikasti viskavad, ning toiduainete töötlemisel tekkivaid jäätmeid.