Corona testide muutmine riigi poolt kompenseeritavateks, et tagada ühtsed liikumisõigused igale EV kodanikule, kuni olukord seda nõuab.

Kristiina-Victoria Marchesani,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
573 allkirja
ALLKIRJASTA

427 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

"Elame demokraatlikus vabariigis, kus rahval on vabadus ise valida, vabalt liikuda, rääkida ning arvamust avaldada. Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele"

Siiamaani on esmakordne m-RNA´l põhinev corona vastu vaktsineerimine olnud suuresti üks suur rahvusvaheline eksperiment, kus vastutust ei võta ei ravimitootja ega mitte keegi, peale vaktsineeritava enda.

Probleem ei seisne vaktsineerimises. Inimestel on õigus valida, mille vastu ja kas nad üldse soovivad ennast vaktsineerida. Probleem on selle valiku õiguses ning mitte diskrimineerida neid, kes otsustavad ennast mitte vaktsineerida (kas tervislikel või muudel veendumustel või põhimõtetel). Põhiseaduse paragrahv §41 ütleb, et igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma.

Praegune olukord on aga selline, kus EV liikumisvabaduse piirangute kehtestamisega annab liikumisvabaduse eelised vaid vaktsineeritutele ning survestab teisi kaudselt vaktsineerima.

Kuna nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimesed kannavad haigust samamoodi edasi, ei tohiks diskrimineerida vaktsineerimata inimesi, nõudes nakkusohutuse esitamist sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel.

Kui nakkusohutuse kontrollimine on hetkel möödapääsmatu, kas Corona vaktsineerimise passi, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi alusel, siis peaks EV tagama kõikidele kodanikele võrdsed õigused ehk kohustuslikud testid sisenemaks eelnimetatud kohtadesse peaksid olema riigi poolt kompenseeritud, samamoodi nagu Corona vaktsiin.

Kuidas saab riik, kus miinimumpalk on 584€ kuus nõuda mitmelapselistelt peredelt, kes sooviksid käia huviringides, meelelahutusasutustes või avalikel üritustel, igakordset corona testimist, kui vaktsineerimine ei ole alaealisetele soovitatav.

Selline olukord on diskrimineeriv ning takistab laste võrdseid õigusi areneda. Tekib sotsiaalne lõhestumine, mitte ainult erinevate arvamuste, vaid ka laste sotsiaalse ja varalise olukorra tõttu.

Põhiseaduse paragrahv §12 ütleb aga, et kõik EV kodanikud on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

See on koht ning aeg, kus me seisame oma liikumisvabaduse ning võrdsete õiguste eest. Niikaua, kuni olukord seda nõuab, peaks riik kompenseerima ühekordseid teste kõigile, kellelt seda nõutakse.

573 allkirja

427 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16aastane Eesti alaline elanik ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga.

Kommentaarid

  1. Pulk ninas?

    Tere Allkirjastasin, sest rahvaalgatus on igati mõistlik. Inimlik pole aga minu meelest pulk ninas iga paari päeva tagant (kord kuu või paari kohta või nii on vast mõeldav). Võiks pakkuda tasuta teste, kus pulka ninna ei topita. Neid teste ei tohiks aga kasutada inimeste alandamiseks, s.t. nad peavad kohe kaduma, kui olukord paraneb. Öelgu testikaupmehed mida iganes. Tean, et on riike, kus pakutakse kodanikele tasuta teste. Ka Eesti võiks selline riik olla. Praegu on testide hind üle mõistuse ning tegelik valikuvabadus puudub. Inimesi survestatakse vaktsineerima, mis on minu meelest kuritegelik.