Corona testide muutmine riigi poolt kompenseeritavateks, et tagada ühtsed liikumisõigused igale EV kodanikule, kuni olukord seda nõuab.

Kristiina-Victoria Marchesani,

Kommentaarid

Pulk ninas?

Tere Allkirjastasin, sest rahvaalgatus on igati mõistlik. Inimlik pole aga minu meelest pulk ninas iga paari päeva tagant (kord kuu või paari kohta või nii on vast mõeldav). Võiks pakkuda tasuta teste, kus pulka ninna ei topita. Neid teste ei tohiks aga kasutada inimeste alandamiseks, s.t. nad peavad kohe kaduma, kui olukord paraneb. Öelgu testikaupmehed mida iganes. Tean, et on riike, kus pakutakse kodanikele tasuta teste. Ka Eesti võiks selline riik olla. Praegu on testide hind üle mõistuse ning tegelik valikuvabadus puudub. Inimesi survestatakse vaktsineerima, mis on minu meelest kuritegelik.