Corona testide muutmine riigi poolt kompenseeritavateks, et tagada ühtsed liikumisõigused igale EV kodanikule, kuni olukord seda nõuab.

Kristiina-Victoria Marchesani,

Kommentaarid

See on sõda.

Nii see ongi. Maailma maafia kuritegelik genotsiidi katse, mis on vaja koheselt peatada. See pole veel kõik .Neil on veel palju hullemad plaanid käsil. Rahva koostöö nende vastu on hädavajalik. Otsi infot uue maailmakorra ja lähtestamise kohta.