Suuname Ukraina lapsed õppima eestikeelsesse kooli

Erakond Eesti 200, Kristina Kallas,

Kommentaarid

Lõimumisprobleemid

"Laste suunamine eraldatud vene õppekeelega koolidesse võib hetkel tunduda mugav ja vähekulukas otsus, kuid pikas plaanis on kulud kordi suuremad, sest lõimumisprobleemid lükatakse tulevikku" Kas Eesti 200 tahab sellega öelda, et saabunud ukrainalased ei taha kunagi kodumaale tagasi minna? Või siis eeldatakse, et sõda kestab pikalt ja Ukraina sõjapurustuste likvideeriminegi kümmekond aastat (vähemalt). Saan aru, et Ukraina teema praegu müüb ja erakonnad otsivad kerge vaevaga toetust aga... Võiks siis vastu võtta seadusemuudatuse, kus ei eristata eesti- ja venekeelseid koole. Nii leiavad ka varasemad erineva emakeelega laste lõimumisprobleemid parema lahenduse. Selles mõttes on algatus puudulik. Kui juba tulevikule vaadata, siis tasuks võtta vastu julgemaid otsuseid.

  1. Ei, Eesti 200 ei taha öelda seda, et saabunud ukrainlased ei soovi oma kodumaale naasta. Venekeelses koolis õppimine ei toeta kuidagi kodumaale naasmist rohkem või vähem kui eestlastega koos õppimine. Ukrainlased peaksid õppima niikuinii vähemalt praegu kevadel oma riiklike õppekavade alusel ja oma emakeeles ja seetõttu ei ole põhjendatud ka nende klasside tegemine venekeelses koolis, kui seda saab teha koolis, kus nad oleksid koos eestlastega. Eesti keele õpetamine lisaks ei tee kunagi kellelegi liiga. Me peame ukrainlasi toetama Eestis hakkamasaamisega ja parim viis seda teha on siduda nad eestikeelse kogukonnaga. Sama tuleks teha ka venekeelse kogukonnaga, aga see on aeganõudvam protsess. Ärme tee sama viga, mida aastaid oleme teinud, et venekeelsed inimesed surume eraldi koolimajadesse ja siis hakkame nuputama, kuidas me neid lõimume. Meie ettepanek viibki pikas plaanis selleni, et me ei erista eesti- ja venekeelseid koole. Tulevikus suunatakse lapsed õppima eestikeelsetesse koolidesse, kus neil on toestatud osaline emakeelne õpe. Teistmoodi eri õppekeelega koole kokku sulatada ei saa, sest me ei saa ju vene koolid lihtsalt kinni panna.