Peatage maskikohustus

Kristiina Allekõrs,

Kommentaarid

Maskide kohustus

Eesti Keskkonnauuringute Keskus on EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.nr.L008 ning omab hingamise kaitsevahendite ja meditsiiniliste maskide alast testimise akrediteeringut. Eesti Tsiviilallianss saatis Keskkonnauuringute Keskuse laborisse testimiseks Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt koolidele saadetud kaitsemaskid, et uurida nende ohutusega seonduvaid parameetreid. Analüüsi tulemused näitavad,et nn kaitsemaskid /kasutab ka laiem üldsus ja hingamisteed on inimestel siiski sarnased/ on pigem terviseriske ja -hädasid suurendavad vahendid ning kasutegurist nii puht füüsikaliste parameetrite alusel kui kasutusharjumusi arvestades, pole üldse mõtet rääkida. 1. Osakeste eraldumine /tekstiilid eraldavad tolmu/ milles on võrreldavad koguses mikro ja naoosakesi, need on enamasti elusrakkudele/organismidele toksilise toimega, keskmiselt ca 21 osakest kuupsentimeetris õhus, suurusvahemikus 10,9-429,4 nm. Sundida inimesi tehnilist tolmu pidevalt sisse hingama, pole mõistlik. 2. Hingamistakistus - oluline parameeter,pidevalt kantavate maskide puhul on liiga suure takistuse korral kopsude töö raskendatud /koormus tõuseb/ ...,raskendatud läbivuse tõttu toimub enamus,eriti maski niiskumisel, õhu liikumine mitte läbi maski vaid ka selle kõrvalt /prillid udused jms/, suurus ületab standardites nõutud piirmäära 3. Mikrobioloogiline saastumine, 4. Keemiliste ühendite emiteerumine..... Analüüsi läbi viinud Keskkonnauuringute Keskus on Eesti juhtiv keemiliste ja füüsikaliste laboriuuringutega tegelev ettevõte. Analüüsiga saab terviklikul kujul tutvuda Eesti Tsiviilalliansi kodulehel. Maskide kahjulikkust on tõestatud juba varem, enne Eesti Keskkonnauuringute Keskuse labori uuringut, kõik uuringud on avalikult kättesaadavad, midagi pole salastatud nagu Eestis kombeks. Õiguskantsler Ülle Madise on öelnud: inimesi rumalaks pidada on nii ebaeetiline kui ülbe!