Riigieelarvelise rahastuse peatamine erakondadele, millel on kehtiv kriminaalkaristus

Erakond Eesti 200,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
1031 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Уважаемый Рийгикогу,

Eesti 200 и подписавшие предлагают Рийгикогу приостановить финансирование из государственного бюджета политических партий с действующим уголовным наказанием. Согласно статье 125 Закона о политических партиях представленная в Рийгикогу политическая партия получает из государственного бюджета ассигнования, пропорциональные количеству мест, полученных на выборах в Рийгикогу. Простой подсчет показывает, что политические партии получают поддержку от налогоплательщиков в размере 52 604 евро в год или 4384 евро в месяц на одного члена Рийгикогу.

В системе финансирования политических партий, на наш взгляд, недопустимая и, с точки зрения рядового гражданина, странная ситуация для партии, осужденной за уголовное преступление, с продолжением получения поддержки из государственного бюджета. В настоящее время в Эстонии есть сторона, которая уже дважды была осуждена за совершение уголовных преступлений из-за подозрительных денежных операций, последнее наказание по которой остается в силе. Результат выборов этой партией был достигнут несправедливо, потому что партия в значительной степени виновна в принятии пожертвования, в дополнение к которому государство также выплачивает бонус.

Чтобы восстановить доверие к эстонской политике, необходимо в срочном порядке положить конец безнаказанности политических партий. Также пострадало чувство справедливости среди населения. Если рядовой гражданин подвергся уголовно-процессуальному наказанию и отбывает наказание в виде лишения свободы, он не может голосовать или баллотироваться на выборах в Рийгикогу, его или ее занятость на государственной службе ограничивается, а также он лишается права голоса и государственных наград. Однако осуждение партии не влечет за собой аналогичного общественного порицания.

В целях восстановления авторитета и справедливости за осуждением уголовно наказуемой стороны должно последовать лишение государственных льгот. Повторные судимости уже должны означать снятие партии с выборов или принудительный роспуск.

Подписавшие стороны и Eesti 200 предлагают добавить положение параграфа 125 Закона о политических партиях: «Распределение государственного бюджета приостанавливается на период действия наказания политическим партиям, которые имеют действующее уголовное наказание».

Menetlusinfo

 1. Kiri Riigikogule

  PealkiriJustiitsministeeriumi vastuskiri kollektiivsele pöördumisele
  Saatja
  • Justiitsministeerium - Kalle Laanet
 2. Kiri Riigikogult

  PealkiriKollektiivse pöördumise edastamine
  Saaja
  • Vabariigi Valitsus
 3. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks.

 4. Arutelu Põhiseaduskomisjonis

  Otsustati edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks.

 5. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Põhiseaduskomisjon-ile.

 6. Algatus jõudis Riigikokku

 7. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 8. Algatus kogus 1000 allkirja

 9. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Ainuõige lahendus!

  On häbilugu, et kriminaalkaristus ei ole hetkel erakonna jaoks muu, kui lihtsalt ühe kohtuvaidluse lõpp. Viimane aeg selline muudatus seadusandlusesse sisse viia.

  1. Kõrgelt lendavad avalikud vargad tuleb maa peale tagasi tuua!

   Ja mis kõige tähtsam - see seadusemuudatus ei puudutaks vaid ja ainult tänast Keskerakonda. Siis tuleks kõigil erakondadel (jt mittetulundusühingutel!) vähemasti oma seadusevastast saamahimu koomale tõmmata ja loodetavasti ka ülearu lobedat suu- ja kirjavärki pisutki viisakamaks lihvima.

   1. -

    -

    Olen lugenud läbi algatuse "Riigieelarvelise rahastuse peatamine erakondadele, millel on kehtiv kriminaalkaristus" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri